logo-white
EUzaTebe_logo

Prednosti za učenike i roditelje

Informacije o državnoj maturi za one kojih se najviše tiče

Državnu maturu uvodimo da bismo poboljšali obrazovni sistem, kroz bolje srednje obrazovanje. Merljivi rezultati sa maturskih ispita pokazaće nam gde i šta da menjamo.

To je dugoročan cilj i nećemo ga postići prve godine. Ali već prva generacija koja polaže državnu maturu osetiće veliki boljitak. Na primer:

Ako želiš da studiraš…

… nećeš morati istovremeno da se spremaš za dva velika ispita – maturski ispit i prijemni ispit za fakultet – i to baš onda kad učiš da stekneš što bolje ocene na kraju srednje škole. Uspešno položena matura će ti na mnogim fakultetima biti dovoljna za prelaz na visoko obrazovanje. Samo neki fakulteti će zadržati i dodatne ispite, radi provere posebnih sposobnosti kandidata.

Ako pripadaš prvoj generaciji maturanata državne mature…

… nećeš morati da, uz redovnu nastavu u završnoj godini srednje škole, savladavaš i znanja predviđena za stariji uzrast – neće biti potrebe da se na nekim fakultetima na prijemnim ispitima proverava fakultetsko znanje, kao pokazatelj zanimanja kandidata za upis; izborni predmeti koje položiš na maturskim ispitima biće jasan pokazatelj tvog zanimanja i znanja.

Ako želiš da studiraš neki popularan fakultet…

… nećeš morati da se prijaviš za više studijskih programa ili u više gradova, uz bojazan da se nećeš upisati – biće dovoljno da na svojoj listi želja navedeš studijske programe koji te zanimaju i da ostvariš broj poena potreban za neki od njih.

Ako nemaš novca, a želiš da se prijaviš za prijemni ispit za fakultet…

… nećeš ostati bez prilike da upišeš fakultet i da razvijaš svoja znanja i talente i dalje učiš ono što te zanima, jer će polaganje državne mature biti besplatno za sve učenike.

Ako živiš van univerzitetskih centara…

… i pripremna nastava za popularne fakultete ti nije jednako dostupna kao onima koji žive u tim gradovima, to više neće biti ograničenje za tebe, jer ćeš se na dalje školovanje upisivati na osnovu pokazanog znanja, a ne zahvaljujući adresi stanovanja.

Ako vredno učiš…

… moći ćeš da računaš da će ti znanje pokazano na maturskim ispitima obezbediti upis na fakultet, jer ćeš znati da se na sve učenike u svim školama primenjuju ista merila i da će se svuda jednako vrednovati znanje, a tuđe veze i varke neće uticati na tvoje šanse.

Ako imaš propuste u znanju…

… to je verovatno rezultat toga što ne učiš redovno, jer ne veruješ da će ti to samo to obezbediti uspeh na završnom ispitu i upis na fakultet. Državna matura vrednovaće školsko znanje učenika iz svih godina srednjeg školovanja – i ništa drugo. Dakle, biće dovoljno da redovnije obnavljaš školsko gradivo i da se tako samostalno spremiš za maturu, najbolje što možeš.

Ako želiš da studiraš neki posebno zahtevan fakultet…

… biće potrebno da se odlično spremiš za maturske ispite; da ih uspešno položiš i da tako povećaš sebi šansu za prijem na željeni fakultet; sve visokoškolske ustanove gde se traži neka posebna sposobnost traže i visok prosek ocena i rezultata na završnim ispitima, to znaš: ali sada ćeš znati i da su svi učenici koji teže istoj školi po znanju rangirani pravedno.

Ako spadaš u generaciju mlađih učenika…

… imaćeš vremenom realan uvid u rad škola i moći ćeš bolje da planiraš školovanje i svoj dalji razvoj.

Ako ste roditelj učenika srednje škole…

… nećete morati da plaćate troškove pripremne nastave i polaganja višestrukih prijemnih ispita. Vaše dete će svojim radom i zalaganjem moći da izbori željeni rezultat na državnoj maturi, potreban za upis na fakultet kom teži.

* * *

Državna matura poboljšava srednje obrazovanje već tako što ujednačava merila za proveru znanja u svim srednjim školama. Istovremeno i u istim uslovima, utvrđuje šta su i koliko učenici naučili od onoga što su u srednjem obrazovanju učili. Reč je o eksternom vrednovanju rada školskih ustanova.

Iz rezultata koje određena generacija učenika ostvari na državnoj maturi biće moguće uočiti i neke nedostatke i neke dobre prakse. Na osnovu toga, moći će da se podešava način rada u pojedinim školama i u obrazovnom sistemu uopšte.