logo-white
EUzaTebe_logo

Prednosti za učenike i roditelje

Informacije o državnoj maturi za one kojih se najviše tiče

Državnu maturu uvodimo da bismo poboljšali obrazovni sistem, kroz bolje srednje obrazovanje. Merljivi rezultati sa maturskih ispita pokazaće nam gde i šta da menjamo.

To je dugoročan cilj i nećemo ga postići prve godine. Ali već prva generacija koja polaže državnu maturu osetiće veliki boljitak. Na primer:

Ako želiš da studiraš…

… nećeš morati istovremeno da se spremaš za dva velika ispita – maturski ispit i prijemni ispit za fakultet – i to baš onda kad učiš da stekneš što bolje ocene na kraju srednje škole; uspešno položena matura će ti biti dovoljna za prelaz na visoko školstvo.

Ako pripadaš prvoj generaciji maturanata državne mature…

… nećeš morati da, uz redovnu nastavu u završnoj godini srednje škole, savladavaš i znanja predviđena za stariji uzrast – neće biti potrebe da se na nekim fakultetima na prijemnim ispitima proverava fakultetsko znanje, kao pokazatelj zanimanja kandidata za upis; izborni predmeti koje položiš na maturskim ispitima biće jasan pokazatelj tvog zanimanja i znanja.

Ako želiš da studiraš neki popularan fakultet…

… nećeš morati da se prijaviš za više studijskih programa ili u više gradova, uz bojazan da se nećeš upisati – biće dovoljno da na svojoj listi želja navedeš studijske programe koji te zanimaju i da ostvariš broj poena potreban za neki od njih.

Ako nemaš novca, a želiš da se prijaviš za prijemni ispit za fakultet…

… nećeš ostati bez prilike da upišeš fakultet i da razvijaš svoja znanja i talente i dalje učiš ono što te zanima, jer će polaganje državne mature biti besplatno za sve učenike.

Ako živiš van univerzitetskih centara…

… i pripremna nastava za popularne fakultete ti nije jednako dostupna kao onima koji žive u tim gradovima, to više neće biti ograničenje za tebe, jer ćeš se na dalje školovanje upisivati na osnovu pokazanog znanja, a ne zahvaljujući adresi stanovanja.

Ako vredno učiš…

… moći ćeš da računaš da će ti znanje pokazano na maturskim ispitima obezbediti upis na fakultet, jer ćeš znati da se na sve učenike u svim školama primenjuju ista merila i da će se svuda jednako vrednovati znanje, a tuđe veze i varke neće uticati na tvoje šanse.

Ako imaš propuste u znanju…

… to je verovatno rezultat toga što ne učiš redovno, jer ne veruješ da će ti to samo to obezbediti uspeh na završnom ispitu i upis na fakultet. Državna matura vrednovaće školsko znanje učenika iz svih godina srednjeg školovanja – i ništa drugo. Dakle, biće dovoljno da redovnije obnavljaš školsko gradivo i da se tako samostalno spremiš za maturu, najbolje što možeš.

Ako želiš da studiraš neki posebno zahtevan fakultet…

… biće potrebno da se odlično spremiš za maturske ispite; da ih uspešno položiš i da tako povećaš sebi šansu za prijem na željeni fakultet; sve visokoškolske ustanove gde se traži neka posebna sposobnost traže i visok prosek ocena i rezultata na završnim ispitima, to znaš: ali sada ćeš znati i da su svi učenici koji teže istoj školi  po znanju rangirani pravedno.

Ako spadaš u generaciju mlađih učenika…

… imaćeš vremenom realan uvid u rad škola i moći ćeš bolje da planiraš školovanje i svoj dalji razvoj.

Ako ste roditelj učenika srednje škole…

… nećete morati da plaćate troškove pripremne nastave i polaganja višestrukih prijemnih ispita. Vaše dete će svojim radom i zalaganjem moći da izbori željeni rezultat na državnoj maturi,  potreban za upis na fakultet kom teži.

* * *

Državna matura poboljšava srednje obrazovanje već tako što ujednačava merila za proveru znanja u svim srednjim školama. Istovremeno i u istim uslovima, utvrđuje šta su i koliko učenici naučili od onoga što su u srednjem obrazovanju učili. Reč je o eksternom vrednovanju rada školskih ustanova.

Iz rezultata koje određena generacija učenika ostvari na državnoj maturi biće moguće uočiti i neke nedostatke i neke dobre prakse. Na osnovu toga, moći će da se podešava način rada u pojedinim školama i u obrazovnom sistemu uopšte.