logo-white
EUzaTebe_logo
Završena Studija izvodljivosti i isplativosti državne mature

Završena Studija izvodljivosti i isplativosti državne mature

Objavljeno: 29.11.2019.

Uprkos zahtevnoj dinamici pred kraj godine, sastanak o izvodljivosti i isplativosti državne mature održan je 29. novembra 2019. godine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na najvišem nivou. Ovaj razgovor o Studiji izvodljivosti i isplativosti je otvorio lično Ministar Mladen Šarčević.

Ovaj mešoviti skup, u kom su učestvovali visoki predstavnici Ministarstva i oba obrazovna zavoda, Delegacije Evropske unije i tima tehničke pomoći Projekta državne mature, ukazao je na sva važna pitanja kojima se bavi ova Studija i na složenost uslova u kojima se priprema uvođenje državne mature.

Studiju izvodljivosti sa analizom isplativosti troškova ukratko su predstavili njeni autori, članovi tima tehničke pomoći.

Studija najpre ukratko sagledava postojeće nacionalne ispite (na kraju osnovnog, odnosno završni ispit na kraju trogodišnjeg srednjeg obrazovanja) i šta ta višegodišnja iskustva znače za državnu maturu. Zatim analizira pet najvažnijih aspekata uvođenja standardizovane mature, a to su:

  1. pravna izvodljivost,
  2. operativna izvodljivost,
  3. tehnička izvodljivost,
  4. finansijska izvodljivost (isplativost), i
  5. raspored

Najdetaljnije je prikazana finansijska izvodljivost, odnosno iscrpan pregled svih očekivanih troškova, sa njihovim procenjenim iznosima. Ovaj deo studije prvobitno je, prema projektnom planu, bio odvojen zadatak, ali je tokom izrade, odlučeno da te dve studije budu spojene. Na taj način su svi preduslovi za uspešnu realizaciju državne mature obuhvaćeni na jednom mestu.

Tokom diskusije koja je usledila, Ministar je informisao goste o novinama u sektoru i o napretku onih inicijativa koje će se direktno odraziti na uvođenje državne mature. To su, na primer, opremanje školskih uprava i obuke direktora škola za licenciranje koje im predstoji.

Bilo je reči i o konkretnim detaljima koji produbljuju pregled potrebnih sredstava. Na primer, materijalni troškovi vrlo raznovrsnih praktičnih ispita u srednjim stručnim školama se teško mogu uprosečiti, a potrebno ih je tačno predvideti. Njih delimično snose lokalne samouprave, koje takođe moraju blagovremeno da planiraju svoje budžete.

Takođe je bilo reči o potrebi da se što pre obezbedi informacioni sistem za podršku državnoj maturi. Tim tehničke pomoći paralelno radi i na pripremi njegove specifikacije. Kada ona, do kraja 2019. godine, bude završena, biće neophodno obezbediti i sredstva za nabavku potrebne opreme, izradu i održavanje softvera, kao i za obuke korisnika, rečeno je na sastanku.

Na osnovu objedinjene Studije izvodljivosti i isplativosti državne mature, ključna preporuka projektnog tima koja je u Studiji navedena, a tokom diskusije na sastanku naglašena, odnosi se na predlog da se uspostavi nacionalni centar za ispite. Prednosti tog rešenja, koje je u primeni u više zemalja, bile bi brojne.

Pre svega, centar bi bio namenski opremljen za bezbednu izradu zadataka i štampanje testova, čime bi se efikasno umanjili sigurnosni rizici. Takođe, ako bi imao dovoljno stručnjaka iskusnih u pripremi i sprovođenju testiranja, omogućio bi glatko funkcionisanje i poboljšavanje ispitnog mehanizma, iz godine u godinu. I najzad, postojanje takvog centra bi omogućilo i bolju konrolu nad troškovima, koji bi svi bili prikazani kao jedna stavka u budžetu.

Kako je održivost državne mature bila među ključnim temama ovog sastanka, sa strane Delegacije Evropske unije je dat predlog da se aktivnosti vezane za maturu uvrste među strukturne mere, u sklopu pregovora predstavnika Republike Srbije i Evropske unije o ekonomskom reformskom programu (ERP) 2020-2022. godine. Tako bi se naglasila važnost i osigurala održivost državne mature.

Skip to content