logo-white
EUzaTebe_logo
Завршена Студија изводљивости и исплативости државне матуре

Завршена Студија изводљивости и исплативости државне матуре

Објављено: 29.11.2019.

Упркос захтевној динамици пред крај године, састанак о изводљивости и исплативости државне матуре одржан је 29. новембра 2019. године у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на највишем нивоу. Овај разговор о Студији изводљивости и исплативости је отворио лично Министар Младен Шарчевић.

Овај мешовити скуп, у ком су учествовали високи представници Министарства и оба образовна завода, Делегације Европске уније и тима техничке помоћи Пројекта државне матуре, указао је на сва важна питања којима се бави ова Студија и на сложеност услова у којима се припрема увођење државне матуре.

Студију изводљивости са анализом исплативости трошкова укратко су представили њени аутори, чланови тима техничке помоћи.

Студија најпре укратко сагледава постојеће националне испите (на крају основног, односно завршни испит на крају трогодишњег средњег образовања) и шта та вишегодишња искуства значе за државну матуру. Затим анализира пет најважнијих аспеката увођења стандардизоване матуре, а то су:

  1. правна изводљивост,
  2. оперативна изводљивост,
  3. техничка изводљивост,
  4. финансијска изводљивост (исплативост), и
  5. распоред

Најдетаљније је приказана финансијска изводљивост, односно исцрпан преглед свих очекиваних трошкова, са њиховим процењеним износима. Овај део студије првобитно је, према пројектном плану, био одвојен задатак, али је током израде, одлучено да те две студије буду спојене. На тај начин су сви предуслови за успешну реализацију државне матуре обухваћени на једном месту.

Током дискусије која је уследила, Министар је информисао госте о новинама у сектору и о напретку оних иницијатива које ће се директно одразити на увођење државне матуре. То су, на пример, опремање школских управа и обуке директора школа за лиценцирање које им предстоји.

Било је речи и о конкретним детаљима који продубљују преглед потребних средстава. На пример, материјални трошкови врло разноврсних практичних испита у средњим стручним школама се тешко могу упросечити, а потребно их је тачно предвидети. Њих делимично сносе локалне самоуправе, које такође морају благовремено да планирају своје буџете.

Такође је било речи о потреби да се што пре обезбеди информациони систем за подршку државној матури. Тим техничке помоћи паралелно ради и на припреми његове спецификације. Када она, до краја 2019. године, буде завршена, биће неопходно обезбедити и средства за набавку потребне опреме, израду и одржавање софтвера, као и за обуке корисника, речено је на састанку.

На основу обједињене Студије изводљивости и исплативости државне матуре, кључна препорука пројектног тима која је у Студији наведена, а током дискусије на састанку наглашена, односи се на предлог да се успостави национални центар за испите. Предности тог решења, које је у примени у више земаља, биле би бројне.

Пре свега, центар би био наменски опремљен за безбедну израду задатака и штампање тестова, чиме би се ефикасно умањили сигурносни ризици. Такође, ако би имао довољно стручњака искусних у припреми и спровођењу тестирања, омогућио би глатко функционисање и побољшавање испитног механизма, из године у годину. И најзад, постојање таквог центра би омогућило и бољу конролу над трошковима, који би сви били приказани као једна ставка у буџету.

Како је одрживост државне матуре била међу кључним темама овог састанка, са стране Делегације Европске уније је дат предлог да се активности везане за матуру уврсте међу структурне мере, у склопу преговора представника Републике Србије и Европске уније о економском реформском програму (ЕРП) 2020-2022. године. Тако би се нагласила важност и осигурала одрживост државне матуре.

Skip to content