logo-white
EUzaTebe_logo
Закон о високом образовању разрешио дилеме око уписа на студије

Закон о високом образовању разрешио дилеме око уписа на студије

Објављено: 09.07.2021.

Изменама и допунама Закона о високом образовању (ЗВО), које је Народна скупштина усвојила ових дана, званично је разрешена  недоумица на тему преласка из средњег на високо образовање. Сада ученице и ученици свих четворогодишњих средњих школа у Србији могу без дилема да планирају наставак свог образовања, ако то желе.

Претходна верзија

Проходност из различитих врста средњих школа на студијске програме била је недовољно прецизно формулисана у ранијој верзији члана 100. овог Закона. Наиме, различито се могла тумачити претходна формулација првог става овог члана Закона, која је гласила:

„Високошколска установа, у складу са законом, уписује кандидате уз признавање опште, односно стручне матуре за упис на академске, односно струковне студије, односно уметничке матуре за упис на студијске програме у области уметности.“

Није било сасвим извесно да ли свршени ученици средњих стручних школа могу да уписују академске, или само струковне студије. Додатних нејасноћа је до сад било и око студијског усмерења: ако би – уз гимназијалце – и кандидати из средњих стручних школа ипак могли да уписују академске студије – да ли би их подручје рада за које се у средњој школи образују ограничавало само на одређене (матичне) студијске програме, или би им била отворена врата свих факултета.

Фаза унапређења ЗВО

Често смо током јавних скупова о увођењу државне матуре, или кроз преписку са заинтересованим грађанима, одговарали на ове недоумице. Наш одговор се увек сводио на техничку информацију да је покренут процес прецизнијег формулисања овог става и да ће, када буде завршен, сви заинтересовани на време знати како тачно закон регулише ово питање, ако буду пратили наш сајт и званичне странице државне матуре на друштвеним медијима.

Побољшавање текста регулативе је увек сложен процес. Он подразумева много усмених и писаних консултација, детаљних анализа, усаглашавања између различитих сектора и надлежних установа, стручна разматрања могућих модела, процене претпостављених ефеката на рад образовних установа, на разноврсне статистичке показатеље и на битна друштвена кретања.

У овом случају, тај процес је интензивиран током пролећа, а довршен је у Народној скупштини ових дана. Усвајањем измена и допуна Закона о високом образовању сада су отклоњене све дилеме о проходности свршених средњошколаца на факултете.

У сада актуелној верзији, први став члана 100. Закона о високом образовању једноставно гласи:

„Високошколска установа врши упис на студије у складу са законом, уз вредновање опште, стручне и уметничке матуре.“

Другим речима, уклоњена је могућност да се у ЗВО тема проходности на високо образовање схвати рестриктивно. Како се овај члан закона бави темом рангирања и уписа кандидата, он у даљем тексту дефинише да су за вредновање испита са опште, стручне и уметничке матуре и друге критеријуме за класификацију и избор кандидата задужене високошколске установе.

У даљем тексту, овај члан ЗВО регулише и упис неких других категорија кандидата (који нпр. имају међународно признату матуру), као и упис на први, други или трећи степен студија разних група кандидата који већ студирају (актуелни студенти који мењају студијски програм итд.). Ти даљи ставови члана 100. ЗВО нису везани за државну матуру.

Важна тема

Ово важно унапређење члана 100. Закона о високом образовању, међутим, није одмах привукло пажњу медија. А оно је значајно јер је тежњу ка што ширем обухвату високог образовања у Србији сада одражава одредба у релевантном закону.

У данима када су ове измене и допуне ЗВО усвајане, домаћи медији су извештавали о другим аспектима тих измена – нпр. о продужетку рока за завршетак студија студентима који су започели студије по прописима актуелним до септембра 2005. године, и о променама које се односе на рад Националног акредитационог тела. Те теме су тада биле актуелније и тако су доспеле у фокус интересовања.

У предстојећим месецима, после летње паузе, пажња медија ће се извесно усмерити и на дугорочне ефекте ове наизглед мале ревизије текста једног члана закона.

На потезу су факултети

Захваљујући овој измени у члану 100. ЗВО, високошколске установе сада имају неопходне претпоставке да дефинишу услове за упис кандидата на студијске програме које нуде. Према плану и у складу са добром праксом, факултети ове услове треба да дефинишу најкасније две године пре првог уписног рока у ком ће моћи да вреднују испите државне матуре.

Уз помоћ стручног тима Пројекта државне матуре, Комисија за праћење припрема за спровођење државне матуре МПНТР, утврђује препоруке за усаглашено формулисање уписних услова. Оне су разматране на састанку Комисије одржаном у четвртак, 8. јула 2021. године. Предвиђено је да буду до краја дефинисане на следећем састанку.

Ове препоруке су додатна подршка факултетима у интегрисању државне матуре у њихове уписне процедуре.  Наиме, ове препоруке треба да помогну високообразовним установама да дефинишу уписне критеријуме, односно моделе вредновања, тако да касније могу и да их усагласе између студијских програма који се реализују на истим факултетима, као и на међуфакултетском и међууниверзитетском нивоу.

Измене и допуне Закона о високом образовању Народна скупштина Србије је усвојила последњег дана јуна, а ступиле су на снагу 2. јула 2021. године, објављивањем у Службеном гласнику РС, број 67/2021. Пречишћени текст Закона потражите на нашој страни Регулатива.

Skip to content