logo-white
EUzaTebe_logo
Прво пилотирање државне матуре успешно обављено, упркос епидемији

Прво пилотирање државне матуре успешно обављено, упркос епидемији

Објављено: 12.11.2020.

  • Успешно спроведено прво пилотирање у 101 пилот-школи
  • Екстерно оцењивање 15000 тестова такође завршено у року
  • Медији детаљно извештавали о току пилотирања
  • Прикупљено око 16 хиљада различитих упитника, односно извештаја
  • Резултати тестирања биће послати школама до краја новембра
  • Школе ће ученике појединачно обавестити о оствареним резултатима
  • Детаљне анализе квалитета задатака и провераваних процедура биће спремне до краја године

Прво пилотирање – почетно од укупно три пробна тестирања у склопу увођења државне матуре – обављено је у последњој недељи октобра и завршено оцењивањем тестова у првој недељи новембра. Упркос изазовним околностима изазваним епидемијом вируса ковид 19, прво пилотирање је с правом добило пуну пажњу школа, ученика и читаве јавности.

У актуелним условима није било могуће тестирати цео предвиђени систем провере знања на крају средњег образовања. Зато је одлучено да се испитају квалитет испитних задатака и онај део процедура који треба да се спроводи у школама.

Кратки преглед основних података о првом пилотирању

Прво пилотирање је обухватило 7,5 одсто прве генерације будућих матураната (ученика III разреда) и мање од једне петине средњих школа. У тих стотинак школа одабрана су по два одељења, односно до 10 ученика у случају провере завршног испита за трогодишње образовне профиле.

Тај свеукупно мали узорак ипак ће омогућити анализе, како концепта државне матуре, тако и планова за његову примену. То је постигнуто планском расподелом испита по пилот-школама. Задаци су били у распону од исхране и хигијене коња, до читања нота.

Ученици одабрани за учешће у пилотирању имали су на распореду најпре Српски (односно матерњи) језик и књижевност. Другог дана полагали су Математику и трећег дана трећи предмет у гимназијама, односно теоријски део стручног испита у средњим стручним школама. Врло мали број испита одступао је од ове матрице, кад је то било неопходно.

Читавим одељењима су предмети додељени по детаљној методологији. Избор је обухватио све предмете са Листе општеобразовних предмета, два страна језика, осам подручја рада и 22 образовна профила за трогодишње, као и 12 подручја рада и 29 образовних профила за четвородишње стручне школе.

Део свих ових тестова преведен је на босански и на мађарски језик. Такође су припремљени и тестови из матерњих језика и књижевности за ученике припаднике бошњачке, односно мађарске националне мањине, који похађају неке од школа из одабраног узорка.

Циљ је био да се за сваки проверавани предмет, подручје рада, односно образовни профил, обезбеди бар по 100 ученика, ради анализе. То није било могуће постићи у свим случајевима. Истовремено, припремљен је и упитник за ученике, како би се статистички показатељи допунили.

Како је градиво које се испитује било ограничено на прве две године наставе, у тестовима је такође преполовљен број задатака. Уместо 40 предвиђених за праву матуру, ученици су одговарали на 20 (на стручним испитима до 25) питања. Сразмерно је и скраћено време полагања, на 90 минута.

Припрема за пилотирање

Распоред полагања уследио је после прикупљања и обраде информација о броју ученика и саставу одељења трећег разреда у пилот-школама. И обрада ових података и распоред полагања су рађени помоћу табела, јер је информациони систем намењен спровођењу државне матуре још увек у развоју. Од школа нису тражени подаци о личности ученика, већ су школе упућене како да шифрирају учеснике, да би им касније појединачно доставиле резултате тестирања.

Паралелно, пилот-школе су сазване на информативне сесије и касније на онлајн обуке о спровођењу пилотирања. Школе су тада добиле стручна упутства за полагање матуре, односно завршног испита (за трогодишње средње школе). Такође су припремљене и достављене и Смернице за спровођење државне матуре (…) за кандидате са сметњама у развоју и инвалидитетом – који полажу исте тестове, али под прилагођеним условима.

Питања из пилот-школа, али и од других заинтересованих, стизала су и е-поштом и телефоном у знатном броју. Оформљена је база питања са одговорима и подигнута је на сајт, а временом је више пута допуњавана.

Пилот-школе су са своје стране веома брзо, упркос отежаним условима рада, спровеле планиране задатке. Оформиле су школске матурске комисије, почеле да информишу ученике и родитеље, а у неким случајевима и локалне медије и заједнице.

Информисање учесника

Неке школе су одржале више састанака са учесницима и истакле штампане материјале на видна места. Поједине школе су међутим посветиле недовољно пажње припремама, што се касније одразило на ток неких испита.

Пројекат државне матуре посветио је исцрпну брошуру и две инфографике свим детаљима првог пилотирања. Новина је била превођење тих промовних материјала на језике националних мањина – оних чији су језици репрезентовани у узорку ученика. Школе су добиле електронске верзије тих материјала, а на захтев и верзије за штампање.

Читава секција вебсајта била је такође посвећена садржајима везаним за пилотирање. Истовремено, насловна страна сајта добила је на самом врху бројач минута, који је мерио време до почетка првог испита. Све објаве на званичним профилима државне матуре на друштвеним медијима тих дана биле су такође посвећене пилотирању.

Штампање и достава тестова

Педесетак различитих тестова – претходно рецензираних и лекторисаних – припремљено је за штампу и у кратком року у потребним тиражима одштампано, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања у Београду. Дистрибуција запечаћених кутија са тестовима поверена је јавном предузећу Пошта Србије.

Због епидемије, тежило се смањивању контаката на најмању неопходну меру. Зато су укупни материјали за сва три дана тестирања пилот-школама достављени у једном дану (иако је за тајност тестова сигурније ако се доставе непосредно пред свако полагање). Пошта Србије је од школа касније и преузела запечаћене кутије са попуњеним тестовима, поподне трећег дана тестирања.

Школе су обавештене да ће запослени надлежног министарства, образовних завода, школских управа, као и чланови тима Пројекта државне матуре, долазити да прате спровођење тестирања. Распоред долазака није им достављен, тако да ниједна школа није знала да ли ће и када баш у њој неко контролисати како се спроводе процедуре.

За извештавање о праћењу су припремљени електронски упитници, тако да је било могуће попунити их и мобилним телефоном непосредно после испита. Резултат тог надгледања је око 150 детаљних извештаја надзорника. Они ће такође бити обрађени у склопу анализе првог пилотирања.

Реализација

Прво пилотирање је отпочело на 101 локацији, тачно према плану. Током три сунчана и прохладна дана касног октобра, и ученици и професори су веома озбиљно обавили сва три испита.

Пажња медија – и националних и локалних – прогресивно је расла од првог дана. Прво пилотирање добило је много простора и времена и у штампаним и у електронским гласилима. (Пажња медија није попуштала чак ни контексту дуго очекиваног успостављања нове Владе Србије, које би иначе неку мање занимљиву тему потпуно засенило.)

Изазов за школе биле су реалне околности изазване епидемијом. У неким детаљима – нпр. у дозвољеном броју ученика по просторији – оно што је предвиђено стручним упутствима није одговарало стварним приликама. Ово је школама отежавало процес припрема и реализацију испита, али су се и у тим околностима њихове матурске комисије показале сналажљивим.

Просторије за тестирање су у многим школама биле сасвим издвојене од других. Безбедан размак између ученика захтевао је или врло велике сале или више мањих простора.

Недостатак простора био је проблем за известан број школа – или зато што деле зграде са другим школама, или зато што су им у току радови, па раде у неуобичајеним условима.

У неколико пилот-школа су тестирани и ученици који наставу прате по ИОП-у, што је обично значило да су и полагали одвојено од осталих ученика. То је најчешће захтевало и додатне просторије за те потребе.

Због ограничења на највише 15 ученика у истој просторији, у већини пилот-школа је било тешко наћи и довољно дежурних наставника – 12-15 наставника по школи, по дану тестирања.

Такође, школе нису смеле да за дежурне наставнике одреде предметне наставнике предмета који се тестира, што им је додатно сужавало избор. Упркос свему томе, судећи према извештајима, у великој већини школа сразмера броја дежурних наставника и тестираних ученика одговарала је предвиђеном односу.

Полагање

Ученици-путници су имали највише тешкоћа да стигну на испите на време. У малобројним случајевима кашњења, у записнике је бележено време доласка ученика.

У већини школа су забележени појединачни случајеви ученика који нису приступили испитима, из различитих разлога. То је најчешће била изолација због здравствених мера.

Било је и појединих пропуста нас организатора. Једној београдској гимназији други пакет анкетних упитника послат је у верзији на мађарском, па је упитник на српском језику фотокопиран у потребном броју.

У неким школама се број тестова незнатно разликовао од стварног броја ученика, али у тим случајевима су искоришћени резервни тестови, који су управо и предвиђени за такве ситуације.

Понегде су фотокопирани и записници, у случајевима када су школе биле принуђене да измене првобитне планове и да повећају број просторија у односу на онај који су најавиле. Такве интервенције су обављане уз сагласност особе задужене за надзор.

После полагања – разврставање

Пошта Србије испоручила је запечаћенe кутијe са попуњеним тестовима на договорену локацију у Београду, која је одабрана за централизовано оцењивање. Пре оцењивања, међутим, било је потребно разврстати тестове по предметима, односно профилима.

Сортирање 15 хиљада тестова ручно је обавио део тима Пројекта државне матуре, у суботу, последњег дана октобра, радећи читав дан и део ноћи. Томе су касније, у понедељак рано ујутро, придодали и 15 хиљада листова за оцењивање и по упутство са кључем за оцењивање за сваку од педесетак уредно сложених гомила тестова.

Оцењивање

Већ у понедељак је пристигло преко 100 оцењивача, који су распоређени по салама, односно предметима. После уводне обуке, које су им држали стручњаци из пројектног тима, прешло се на оцењивање тестова из Српског језика и књижевности и још неколико предмета. Оцењивање свих тестова је завршено у петак, 6. новембра.

Оцењивачима су помагали и чланови радних група за израду задатака, који су тако истовремено и добијали повратне информације о томе како су ученици одговарали на питања и решавали задатке које су они састављали. На лицу места су разрешавали дилеме и додатно помогли да се стандардизује екстерно оцењивање.

Истовремено је, на одвојеном спрату исте зграде, неколико мањих тимова унело у базу података садржај ученичких анкетних упитника, као додатни вид сагледавања целокупног искуства.

Тиме су окончане масовне активности у склопу првог пилотирања државне матуре. Сада наш тим прелази на обраду прикупљених података.

Први утисци

Већ после првог дана тестирања, било је јасно да су и школе и ученици спремно прихватили изазов пилотирања, као прилику да се без негативних последица упознају са предстојећом државном матуром. Када су пристигли први извештаји са надзора, било је у њима и врло разноврсних утисака ученика о тежини првог теста.

Ускоро су и медији пренели изјаве са терена. Например, директорка Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ у Оџацима, Марија Матовић, изјавила је да је овакав начин полагања матуре, са готовим тестовима које Пошта доставља и преузима, много једноставнији за школе. „Ако тако буде и на државној матури, биће савршено.“ истакла је.

У својој првој изјави за јавност, први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић осврнуо се на прво пилотирање, кроз основне податке. Даље кораке је предочио као начин за побољшање државне матуре, која ће ученицима дати „више могућности да упишу неки од жељених факултета„.

Сагледавајући прво пилотирање на тимском састанку, вођа тима Пројекта државне матуре, Грегор Мохорчич је рекао да од првог дана реализације већ размишља о другом пилотирању и о свим изазовима које оно носи. „Овај огроман посао који смо, заједно са установама, школама и ученицима, управо обавили је само пет до 10 посто изазова који нас већ на пролеће чека.“

Закључак који се из свих показатеља намеће је да је нужно што пре донети веома важне, крупне одлуке унутар образовног система, па и шире, како би и друго пилотирање у мају 2021. године могло да успе. Тек тако ће прави рецепт за државну матуру моћи да буде испробан.

Предстојеће анализе

Резултате ове прве провере матурског система сагледаваћемо на неколико нивоа. Најпре ћемо из 15 хиљада тестова сазнати колико су ученици уложили труда и колико задатака су уопште решавали. Затим ћемо утврдити колики ниво знања су показали на оним задацима које су покушали да реше.

Биће потом јасно и тачно која питања и задаци захтевају која побољшања. Томе треба придружити и око 15 хиљада ученичких анкетних упитника, из којих ћемо сазнати како будући матуранти сагледавају садржај првог пилотирања државне матуре.

На следећем нивоу анализе сагледаваћемо процедуре. Обрадићемо повратне информације које смо прикупили кроз око 900 извештаја из школа и око 150 са праћења.

Сазнања из свих ових анализа објављиваћемо поступно, током предстојећих месеци. Резултате ученика доставићемо школама још током новембра.


Пројекат државне матуре пружа техничку подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја да припреми, испроба и спроведе државну матуру на крају средњег образовања. За његову реализацију Европска унија је донирала 3,7 милиона евра.


Основне податке о спроведеном пилотирању потражите овде. Албум са фотографијама и други визуелни материјали су доступни у нашој Галерији.