logo-white
EUzaTebe_logo
Факултети предлажу рецензенте матурских питања

Факултети предлажу рецензенте матурских питања

Објављено: 14.02.2020.

Системско учешће универзитетских професора у овој фази припреме испитних материјала најбоље може да унапреди укупни квалитет државне матуре – то је заједнички закључак са скупова одржаних на универзитетима током јесени 2019. године. Зато је још тада договорено да сваки факултет предложи професоре за рецензију матурских задатака за оне наставне предмете, образовне профиле, односно подручја рада за које има предаваче.

Позив кандидатима за рецензенте

Универзитетски стручњаци који би у Пројекту државне матуре могли и желели да буду ангажовани као екстерни рецензенти испитних материјала треба да буду изабрани ефикасно и на што транспарентнији начин. Зато су проректори за наставу сваког од државних универзитета у четвртак, 13. фебруара добили допис с молбом да организују процес предлагања кандидата.

Предност при избору за рецензенте имају универзитетски наставници са искуством у изради тестова за пријемне испите који се одржавају на факултетима. На тај начин, државна матура може да досегне квалитет потребан да у највећој могућој мери замени пријемне испите на факултетима.

Услови ангажовања

Пре потписивања уговора, будући рецензенти ће морати да докажу да су ангажовани на високошколској установи коју су навели и да потпишу документ којим обезбеђујемо тајност испитног процеса.

Професори који се пријављују за рецензенте треба да испуњавају још један услов. Важно је осигурати да то не буду родитељи или рођаци у првом колену ученика који ће, у наредне две године од њиховог избора, полагати испите државне матуре за које они буду рецензенти.

Прецизно попуњене и потписане изјаве о сродству ће нам омогућити да избегнемо ризик да професори који раде рецензију сазнају испитна питања за предмете, образовне профиле, односно подручја рада које њихов близак сродник полаже. Истовремено, државна матура неће морати да се одрекне квалитетних стручњака чији блиски сродници полажу сасвим друге предмете.

Услови рада рецензената

Рецензенти ће радити рецензије испитних материјала које припремамо за прво пилотирање државне матуре, а оно је планирано за мај 2020. године. Пилотирањем проверавамо и процедуре, стога је због поверљивости испитних материјала неопходно да рецензенти свој рад обављају у Београду, у посебним просторијама Завода за унапређење образовања и васпитања, односно Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, које су под видео надзором. Ако је нужно да због тога путују, трошкови ће им бити надокнађени. Њихов рецензентски рад ће бити хонорисан.

Рок за пријављивање

Заинтересовани кандидати за рецензенте испитних материјала државне матуре треба да се пријаве закључно са 26. фебруаром 2020. године. Пријаве се подносе преко електронског обрасца, на адреси: https://tinyurl.com/za-recenzente. Пријавни образац се попуњава брзо, за мање од 10 минута.

После избора за рецензенте

Кандидати који буду изабрани мораће пре потписивања уговора да поднесу потписане: Изјаву о сродству, Изјаву о заштити поверљивости података и Потврду о ангажовању на свом факултету у својству предавача на предмету, образовном профилу, односно подручју рада за које се пријављују као рецензенти.

* * *

Главне теме на консултативним састанцима и фокус групама одржаним јесенас на свим универзитетима биле су: унапређивање квалитета државне матуре, међуинституционална подршка и узајамно поверење међу различитим сегментима образовног система. Представници свих универзитета су сагласни да се ти циљеви најбоље могу остварити укључивањем универзитетских професора у процедуру израде испитних задатака за матуру, уз друге комплементарне мере.