logo-white
EUzaTebe_logo

Uslovi korišćenja

Pravila ponašanja na Portalu državne mature

Svako korišćenje Portala podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Korišćenjem Portala državne mature (u daljem tekstu: Portal) prihvatate ove uslove korišćenja.

Zakonitost

Dobrodošli ste da koristite Portal na zakonit način i u svrhe za koje je on predviđen – kao izvor informacija za javnost i kao platformu za pristup dokumentima i drugim sadržajima na temu državne mature. Portal ne smete koristi za postavljanje, slanje niti širenje materijala koji nisu u skladu sa zakonom, odnosno koji sadrže agresivne, uvredljive, nepristojne, preteće ili nezakonite poruke ili koji krše autorska prava, prava na poverljivost, privatnost i druga prava, kao ni za širenje lančanih pisama i neželjene pošte.

Bezbednost i praćenje podataka

Ne smete zaobići, niti pokušati da zaobiđete ili da narušite mere zaštite Portala. Ne smete da ometate bilo čiju komunikaciju sa Portalom na bilo koji način. Ne smete da pokušate da izmenite sadržaj Portala, sem tamo gde je to na Portalu izričito dozvoljeno i precizno objašnjeno.

U skladu sa zakonom, informacije o navigaciji kroz Portal izuzetno mogu da koriste lica ovlašćena za sprovođenje zakona i, na osnovu zahteva pravnog postupka, za dobijanje podataka u istražnom postupku. Svi koji koriste Portal, odnosno računarski sistem koji podržava Portal, izričito pristaju na ovakav nadzor. Ukoliko se tim putem otkrije zloupotreba ili kriminalne radnje, nalazi tog nadziranja se mogu upotrebiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika Portala, sarađivaćemo sa organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža. Zadržavamo pravo da isključimo i blokiramo korisnike koji na bilo koji način zloupotrebljavaju Portal.

Prenos informacija preko Interneta nije potpuno siguran. Stoga ne garantujemo sigurnost razmene podataka između vas i Portala. U prvoj fazi rada Portala to nema veći značaj. U vreme kada Portal bude platforma i za pristup registrovanih korisnika ispitnim zadacima, biće veoma važno da korisnici i sami brinu o sigurnosti svojih korisničkih profila i o svom bezbednom ponašanju na Vebu.

Portal zadržava pravo da o svojim korisnicima prikuplja sledeće informacije:
– Ime domena sa kog pristupaju Portalu
– Datum i vreme pristupa Portalu
– Datum, vreme i sled kretanja korisnika kroz stranice Portala
– Datum i vreme napuštanja Portala

Radi sigurnosti Portala, pratimo saobraćaj na mreži, kako bismo identifikovali neovlašćene pokušaje postavljanja ili promene sadržaja, kao i druga nastojanja da se prouzrokuje šteta Portalu ili računarskom sistemu koji ga podržava.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da pročitate našu Izjavu o privatnosti. Ako vam ona nije dovoljna, molimo vas da nas kontaktirate preko e-adrese: info@matura.edu.rs.

Dostupnost, pouzdanost i aktuelnost informacija

Sve informacije koje se nalaze na Portalu su javno dostupne i smeju biti prenete.

Sadržaje koje objavljujemo pripremamo na osnovu raspoloživih informacija dostupnih kod merodavnih izvora. Nastojimo da Portal u svakom trenutku pruža potpune, tačne i aktuelne informacije. Iako vrlo pažljivo pripremamo sav sadržaj, tehničke uslovnosti kao što su prekidi na vezama, nedostupnost i slične, nužno znače da ne možemo da preuzmemo odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnost po korisnike, koje nastanu kao posledica upotrebe Portala. Informacije na Portalu mogu da sadrže nehotične tehničke ili slovne greške. Korisnici su u potpunosti odgovorni da provere tačnost i potpunost sadržaja koji se na Portalu nalaze. Članovi tima koji su na raspolaganju za podršku kod takvih provera su navedeni na stranici Kontakt.

Portal je posvećen širenju informacija o državnoj maturi, radi boljeg razumevanja ove složene teme u javnosti. Sadržaj pripremamo na osnovu regulative, stručnih analiza, različitih pisanih izvora i raspoloživih podataka, javnih diskusija, materijala za obuke i slično. Sadržaje objavljujemo pod licencom Creative Commons (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija). To znači da smete slobodno da distribuirate naše sadržaje, pod uslovom da navedete Portal kao izvor.

Nismo odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati zbog tehničkih problema ili nedostupnosti Portala.

Povezanost

Portal sadrži linkove ka Internet sajtovima organa javne uprave i drugih pravnih i fizičkih lica. Portal ne odgovara ni za sadržaje tih sajtova, ni za njihovu dostupnost. Nećemo biti odgovorni ni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu štetu koja eventualno nastane korišćenjem Portala ili sajtova povezanih s njim.

Baner sa linkom koji vodi ka Portalu možete da postavite na svoje veb sajtove, na primer na sajt vaše škole, udruženja ili slično – ukoliko je namena vašeg sajta u skladu sa sadržajem i svrhom Portala. Autori i administratori Portala ne snose nikakvu odgovornost za sadržaje koje postavljate na bilo koji sajt na kom eventualno uspostavite vezu sa Portalom.

Ažuriranje

Portal je dinamičan i njegov sadržaj, izgled i struktura se povremeno menjaju, bez prethodne najave.

Sadržaj Uslova korišćenja Portala podlaže izmenama u bilo kom trenutku i iz bilo kog nama znanog razloga, bez prethodne najave ili saglasnosti korisnika. Svaka promena Uslova korišćenja biće objavljena na ovoj stranici Portala. Datum aktuelne izmene biće jasno naveden ispod teksta Uslova.

Najskorija izmena: 22. januar 2020. godine