logo-white
EUzaTebe_logo

КОНЦЕПТ МАТУРЕ

Платформа чији су поставке уграђене у просписе о државној матури

Концепт завршних испита у средњем образовању

projekat matura

На само двадесетак страна, овај документ је основа за све активности око државне матуре. Написали су га, 2016. године, домаћи стручњаци, на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ову радну групу чинили су представници више установа:

 • самог Министарства,
 • Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања,
 • Завода за унапређивање образовања и васпитања,
 • Националног савета за високо образовање,
 • Конференције универзитета Србије (КОНУС),
 • Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
  заједнице,
 • Педагошког завода Војводине,
 • Националног просветног савета и
 • заједница средњих школа у Србији

Концепт има шест поглавља, од којих прва три јасно одговарају на питање „зашто стандардизујемо матурски испит?“, а друга три на питање „како ћемо то да урадимо?“.

Разлози за увођење националних матурских испита

Сва четири разлога због којих се уводи државна матура наведена су у 3. поглављу Канцепта. Сви се односе на процес уписа на факултете. Ево тих разлога укратко:

1. Школски матурски испити нису стандардизовани, па не могу да омогуће упис на високошколске установе (како налаже Закон о високом образовању);

2. Садашња пракса полагања пријемних испита високошколских установа ставља ученике у неповољну ситуацију; пре него што знају да ли ће имати довољно поена за упис, већ морају да одлуче где ће да конкуришу; могуће је да и квалитетни кандидати остану неуписани ако подбаце на пријемном испиту. Ученици се неретко одлуче да полажу не на једној, већ на две или неколико високошколских установа како би повећали шансе за упис, што је скупље, напорније и захтева додатно време;

3. Полагање пријемних испита на високошколским установама ставља ученике који живе далеко од универзитетских центара у неповољнији положај (због трошкова пута и смештаја, односно мање доступности припремних часова);

4. Ни пријемни испити које праве високошколске установе нису стандардизовани.

projekat matura

Општи принципи

Партнерство

У Концепту пише: „Матурски испити представљају „мост“ између средњег и високог образовања и због тога концепција матурских испита треба да буде развијена кроз партнерство и сарадњу свих заинтересованих страна (родитељи и ученици, наставници, национални савети у области образовања, ресорно министарство, високошколске установе, итд.) како би се обезбедило да дата концепција буде прихваћена од стране свих заинтересованих партнера.“

projekat matura

Сврсисходност

„Испит треба да буде конципиран тако да одговара функцијама које има. Пошто матурски испити треба да буду у функцији сертификовања да је ученик са успехом завршио одређени програм средњег образовања и селекције кандидата приликом уписа у високо образовање, концепт матурског испита треба да буде усаглашен са те две главне функције.“

Праведност

„Садржај и начин извођења испита треба да обезбеде да сви кандидати полажу испит под једнаким условима и да имају једнаке шансе на успех, тј. испит не сме да фаворизује или дискриминише ни једну категорију ученика.“

Поузданост

„Испит треба да обезбеди резултате који су довољно поуздани и валидни да обезбеде доношење потребних одлука. Посебно је важно да испити буду високо поуздани на оном делу скале где се очекује највећа концентрација кандидата и где мале разлике у броју поена могу бити пресудне за доношење одлука.“

Транспарентност

„Сви заинтересовани учесници у испитном процесу, а нарочито кандидати, родитељи, наставници и представници високог образовања, треба да имају слободан приступ свим релевантним информацијама о испиту. Једине информације које не би требало да буду јавно доступне јесу оне које се тичу сигурности испитних питања.“

Ефикасност

„Испитни процес, његова реализација и обрада информација треба да буду такви да се ефикасно користе расположиви ресурси (људски, технички и финансијски), као и досадашња, проверена решења у реализацији матурских испита и пријемних испита.“

Преостала поглавља баве се функцијама матурских испита, односно моделима сва четири типа испита. Ове идеје се даље разрађују у пракси, кроз друге видове прописа, правилника, упутстава и приручника.

Концепт можете преузети овде.

Skip to content