logo-white
EUzaTebe_logo

Regulativa o završnim ispitima

Zakoni i podzakonska akta na temu državne mature

KONCEPT ZAVRŠNIH ISPITA

Strateško polazište za uvođenje državne mature, čiji su principi i ključne postavke ugrađeni u zakonsku regulativu

U ovom dokumentu ukratko su navedeni i obrazloženi razlozi za uvođenje državne mature, kao i smernice za njeno sprovođenje. Ovde pročitajte kratak pregled Koncepta i preuzmite tekst dokumenta.