logo-white
EUzaTebe_logo

Регулатива о завршним испитима

Закони и подзаконска акта на тему државне матуре

КОНЦЕПТ ЗАВРШНИХ ИСПИТА

 

Стратешко полазиште за увођење државне матуре, чији су принципи и кључне поставке уграђени у законску регулативу

У овом документу укратко су наведени и образложени разлози за увођење државне матуре, као и смернице за њено спровођење. Овде прочитајте кратак преглед Концепта и преузмите текст документа.