logo-white
EUzaTebe_logo

Разлози за увођење државне матуре

Зашто је потребна државна матура

Бројна истраживања претходних година указују на потребу да се унапреди квалитет образовања, кроз стандардизацију.

Садашња пракса матурских испита није стандардизована. Уместо на државном нивоу, матура се спроводи на нивоу школа. Постоје велике разлике у садржајима испита, процедурама и критеријумима коришћеним при оцењивању, које је потпуно субјективно.

Високошколске установе се жале на недовољан ниво знања и писмености ученика. Факултети организују пријемне испите како би проверили спремност кандидата за упис. Ученици се паралелно припремају и за матурски и за пријемни испит.

Ни пријемни испити нису стандардизовани. Разликују се од факултета до факултета и од универзитета до универзитета. У неким случајевима чак ни не прате план и програм средњих школа. Све то ученике доводи у неповољан положај и отежава им упис.

*  *  *

Сви ови недостаци могу да се реше ако се уведе нов систем завршних испита на крају трогодишњег образовања, односно државне матуре на крају четворогодишњег образовања. Тиме ће се успоставити кохерентан систем који ће повезати:

  • образовне циљеве,
  • стандарде образовања,
  • различите облике оцењивања,
  • стручно усавршавање наставника,
  • процену њиховог рада и екстерну евалуацију школа

Све су то елементи реформе школства које последњих година уводимо у систем на различите начине.

Стандардизована матура на нивоу целе Србије омогућиће објективну процену квалитета образовања. То ће бити темељ за даље унапређење образовног система.

Концепт завршних испита у средњем образовању је усвојен у марту 2017. године. Српски систем образовања се налази пред захтевним, али неодложним задатком: да испроба и спроведе решења предвиђена Концептом.

Skip to content