logo-white
EUzaTebe_logo
Пут до државне матуре је стрм успон

Пут до државне матуре је стрм успон

Објављено: 28.08.2019

Али је видик до ког тај пут води непроцењив.

Овако крупна промена каква је стандардизовање испитивања за све ученике ће, кроз податке, временом извесно утицати не само на средње школе, већ и на целу вертикалу система — од предшколског узраста, све до академских институција. А та померања неће нужно одмах бити приметна, већ ће бити потребно да пажљиво пратимо и анализирамо податке, како бисмо спознали све дугорочне ефекте.

На пример, сада се не може предвидети какве ће одлуке по питању избора будућих занимања и врста школа доносити касније генерације ученика. Из примера других земаља знамо да ће и понеки ученици и наставници почети да тактизирају око могућности и ограничења. А то може да има крупне последице на ширем плану, невидљиве првих година.

Биће више таквих дугорочних изазова и трендова; потребно је да одмах почнемо да посматрамо показатеље, како нас нови обрасци понашања не би изненадили.

Због сложености посла, спровођење државне мора да се ради сложно и редом. Не треба журити.

Стручни тим пројекта државне матуре је у прилици да понуди више примењивих решења, али је важно да се идеје прилагоде културном контексту овдашње средине. У том процесу, сви ћемо учити једни од других.

Отворена питања

Постоје и нека неистражена, неразрешена питања и дилема. На пример, још увек не знамо тачно како да – на стандардизованом испиту заснованом на предметима – сагледамо транверзалне компетенције ученика. Ка њима системски тежимо последњих година, кроз различита реформска настојања. Дакле то да ли вреднујемо знање на нивоу појединачних предмета или компетенција, нипошто није свеједно. Сви желе најбоље ђаке, али да ли стварно знамо шта је то најбољи ђак?

Сличне дилеме ће се отворити и када је реч о наставницима, па неизбежно и о школама.

Јавно надметање

Многи фактори – социоекономско окружење, на пример – веома утичу на домете школа. Али у некој врсти јавног надметања, нема увек прилике да се уваже различита полазишта.

Потреба да брзо објавимо мерљиве резултате које ћемо добити после матуре биће сасвим разумљива. Ипак, квалитет школа не треба оцењивати само на основу резултата остварених на матури. Треба до 2022.године да разрадимо вишеслојна мерила, која ће такође бити праведнија од класичне ранг листе.

Огледало система

Већ има, а тек ће бити много отворених питања у даљем процесу спровођења државне матуре. Нећемо за све то са чим се суочавамо одмах имати решења. Пут је тежак; није раван, биће кривина и странпутица. Ипак, сваки корак даље је битан за постизање вишег квалитета образовања. Државна матура ће бити огледало система – и онога што је добро у њему, али и онога што није.

За неке учеснике, стандардизована матура ће у прво време представљати шок. Искуства из других земаља показују да, нарочито у почетку, код многих школских установа, а и код појединаца, уме да буде великих разлика између очекивања и резултата. Било је у окружењу примера и да школе које остваре изванредне резултате не наставе увек са таквом праксом; у неким случајевима, неочекивано је долазило до пада квалитета.

Зато је веома значајна обука директора и наставника, како би евентуални јаз између онога што сада раде и онога што ће убудуће да раде био што мањи. И стална комуникација између свих категорија учесника о темама које су за сада отворене.

Огледало и за сваког од нас

И најзад, и свако од нас је на неком месту на свом путу личног и професионалног развитка. Тачка у којој смо данас није она у којој смо били пре коју годину. И нећемо остати на њој, у времену које долази. Државна матура даће и сваком појединцу прилику да прошири видике и да узнапредује на свом путу. У образовном систему који треба ученике да припреми за свет пун сталних промена, добро је спремно прихватити тај изазов.

Skip to content