logo-white
EUzaTebe_logo

Детаљи о Пројекту државне матуре

Циљ, сврха и планирани резултати пројекта

ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ (Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања) покренуло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз финансијску и техничку подршку Европске уније, која је за то донирала 3,7 милиона евра. Почев од јануара 2019. током три године, Пројекат пружа подршку установама система да припреме, испробају и уведу стандардизоване завршне и матурске испите на крају средњег образовања.

Општи циљ пројекта је да подржи израду савременог и ефикасног образовног система у Републици Србији, који ће допринети изградњи друштва заснованог на знању.

Сврха пројекта је да се припреми образовни систем за спровођење државне матуре на крају средњег образовања у Републици Србији, што доприноси унапређењу квалитета образовања и већем учешћу у високом образовању.

Резултати који би требало да буду постигнути, како је предвиђено Описом задатака:

 1. Образовни систем Републике Србије спреман за спровођење државне матуре и завршних испита у средњем образовању
 2. Високошколске установе спремне за нови начин уписа студената
 3. Веће разумевање код јавности значаја увођења државне матуре и завршних испита у средње образовање и њихове користи за друштво.

Шта су конкретни циљеви Пројекта?

Финансијска подршка Европске уније омогућила је ангажовање великог броја међународних и домаћих стручњака. Они треба три године да раде на развоју различитих аспеката државне матуре.

Пројектне активности подељене су у три сегмента (три пројектне компоненте). Први стуб је најсложенији.

Кроз припрему установа образовног система, идентификујемо најбољи модел организације за успостављање система државне матуре и завршних испита. Радимо на усклађивању институционалног и законског оквира, кроз припрему правилника који дефинишу детаље везане за завршне испите и предлоге мера усмерених на ученике којима је потребна додатна подршка, како би их интегрисали у систем државне матуре и завршних испита. На основу анализе потреба за обукама, биће пружена подршка за јачање капацитета запослених у образовним институцијама. План предвиђа и успостављање радних група које припремају задатке за матурске и завршне испите. Израда и испорука задатака, инструмената, приручника и материјала за завршне испите су следећи важан корак, после којег следи испробавање државне матуре и завршних испита у одабраним пилот-школама. Паралелно са тим, планирано је и јачање капацитета запослених у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводу за унапређивање образовања и васпитања – установама које ће изнети највећи део терета припреме, спровођења, праћења и вредновања целокупног посла. Најзад, план предвиђа и стварање техничких предуслова за управљање спровођењем државне матуре и завршних испита, односно израду спецификације за ИТ систем државне матуре, на основу детаљног сагледавања потреба и могућности.

Конкретни резултати ових активности, између осталих, треба да буду:

 • Збирке припремних задатака доступне ученицима на време
 • Пробни завршни испит за ученике у трогодишњим образовним профилима, однсно пробни матурски испити за ученике у четворогодишњим образовним профилима
 • Радне групе које припремају задатке за матурске испите (наставници и директори средњих школа, као и професори високошколских установа учествују у њиховом раду)
 • Нацрти Приручника о спровођењу матурских испита, односно завршног испита, проверени у пракси током пилотирања и ревидирани у складу са тим сазнањима и потом припремљени за усвајање
 • Обуке за спровођење матурских испита, које обухватају наставнике и директоре средњих школа, запослене у Министарству просвете, оба Завода и у Покрајинском секретаријату за образовање
 • Стална подршка Заводима за развој стандарда и испитних задатака
 • До краја 2021. године, стална подршка Министарству просвете, науке и технолошког развоја за спровођење матурских и завршних испита; она укључује и препоруке за успостављање националног информационог система за управљање државном матуром и завршним испитима.

2. Други стуб пројекта чини припрема високошколских установа за нови начин уписа студената. То обухвата:

 • редовне консултације са високошколским установама како би се постигао консензус о државној матури
 • подршку факултетима за дефинисање критеријума за упис и прилагођавање инструмената, алата и процедура акредитације
 • обуке усмерене на примену ревидираних процедура уписа.

3. Трећи стуб је посвећен томе да се јавност продробно и на време упозна са планираним активностима и да боље разуме значај увођења државне матуре у средњем образовању и њене користи за друштво. Комуникациона кампања је покренута у априлу 2019. године. У оквиру Пројекта се успоставља сервис за информације (Help Desk), а од почетка 2020. године је у функцији и портал Пројекта. Кроз различите догађаје на националном, регионалном и локалном нивоу, промотивне материјале и друштвене мреже, Пројекат ради на томе да све неопходне информације на време буду доступне, пре свега ученицима и наставницима, али и родитељима, запосленима у просвети и најширој публици.

* * *

Пројекат је почео са радом у јануару 2019. године, а планирано је да траје до краја децембра 2021. године. У светлу пандемије изазване вирусом ковид-19 и одлагања увођења државне матуре, трајање пројекта је продужено до краја 2022. године.

Skip to content