logo-white
EUzaTebe_logo

Детаљи о Пројекту државне матуре

Циљ, сврха и планирани резултати пројекта

ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ (Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања) покренуло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз финансијску и техничку подршку Европске уније, која је за то донирала 3,7 милиона евра. Почев од јануара 2019. током три године, Пројекат пружа подршку установама система да припреме, испробају и уведу стандардизоване завршне и матурске испите на крају средњег образовања.

Општи циљ пројекта је да подржи израду савременог и ефикасног образовног система у Републици Србији, који ће допринети изградњи друштва заснованог на знању.

Сврха пројекта је да се припреми образовни систем за спровођење државне матуре на крају средњег образовања у Републици Србији, што доприноси унапређењу квалитета образовања и већем учешћу у високом образовању.

Резултати који би требало да буду постигнути, како је предвиђено Описом задатака:

  1. Образовни систем Републике Србије спреман за спровођење државне матуре и завршних испита у средњем образовању
  2. Високошколске установе спремне за нови начин уписа студената
  3. Веће разумевање јавности о значају увођења државне матуре и завршних испита у средње образовање и њихове користи за друштво.

Шта су конкретни циљеви Пројекта?

Финансијска подршка Европске уније омогућила је ангажовање великог броја међународних и домаћих стручњака. Они треба три године да раде на развоју различитих аспеката државне матуре.

Пројектне активности подељене су у три сегмента (три пројектне компоненте). Први стуб је најсложенији.

Кроз припрему установа образовног система, идентификујемо најбољи модел организације за успостављање система државне матуре и завршних испита. Радимо на усклађивању институционалног и законског оквира, кроз припрему правилника који дефинишу детаље везане за завршне испите и предлоге мера усмерених на ученике којима је потребна додатна подршка како би их интегрисали у систем државне матуре и завршних испита. На основу анализе потреба за обукама, биће пружена подршка за јачање капацитета запослених у образовним институцијама и успостављање радних група које ће припремати задатке за матурске и завршне испите. Израда и испорука задатака, инструмената, приручника и материјала за завршне испите је следећи важан корак, после којег следи испробавање државне матуре и завршних испита у одабраним огледним школама. Паралелно са тим, планирано је и јачање капацитета запослених у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводу за унапређивање образовања и васпитања, установама које ће изнети највећи део терета припреме, спровођења, праћења и вредновања целокупног посла. Најзад, предвиђено је стварање техничких предуслова за управљање спровођењем државне матуре и завршних испита, односно израда спецификације за ИТ систем државне матуре, на основу детаљног сагледавања потреба и могућности.

Конкретни резултати ових активности, између осталих, требало би да буду:

  • Ученицима ће на време бити доступне збирке припремних задатака
  • Пробни завршни испит планиран је за мај 2020. године за ученике у трогодишњим образовним профилима. Пробни матурски испити за ученике у четворогодишњим профилима требало би да буду организовани у мају 2020. и у новембру 2021. године
  • Од лета 2019. године почеле су са радом радне групе које припремају задатке за матурске испите (наставници и директори средњих школа имају прилику да узму учешће у њиховом раду)
  • Нацрти Приручника о спровођењу матурских испита, односно завршног испита су припремљени пре краја 2019. године, а биће усвојени убрзо после тога
  • У току школске 2019/2020. године, биће организоване обуке за спровођење матурских испита; обуке ће обухватити наставнике и директоре средњих школа, запослене у Министарству просвете, оба Завода и у Покрајинском секретаријату за образовање
  • Пружамо и сталну подршку Заводима за развој стандарда, испитних задатака и, што се по плану наставља и током припрема за спровођење и вредновање пробних испита
  • До краја 2021. године, пружамо сталну подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја за спровођење матурских и завршних испита; она укључује и препоруке за успостављање националног информационог система за управљање државном матуром и завршним испитима

2. Други стуб пројекта чини припрема високошколских установа за нови начин уписа студената. То обухвата редовне консултације са високошколским установама како би се постигао консензус о државној матури, затим подршку факултетима за дефинисање критеријума за упис и прилагођавање инструмената, алата и процедура акредитације, као и обуке усмерене на примену ревидираних процедура уписа.

3. Трећи стуб је посвећен томе да се јавност продробно и на време упозна са планираним активностима и да боље разуме значај увођења државне матуре у средњем образовању и њене користи за друштво. Комуникациона кампања је покренута у априлу 2019. године. У оквиру Пројекта се успоставља сервис за информације (Help Desk), а од почетка 2020. године би требало да буде у функцији и портал Пројекта. Кроз различите догађаје на националном, регионалном и локалном нивоу, промотивне материјале и друштвене мреже, Пројекат ради на томе да све неопходне информације на време буду доступне, пре свега ученицима и наставницима, али и родитељима, запосленима у просвети и најширој публици.

* * *

Пројекат је почео са радом у јануару 2019. године, а планирано је да траје до краја децембра 2021. године.