logo-white
EUzaTebe_logo
projekat matura

Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja

Ovaj projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji Evropska unija finansira sa 3,7 miliona evra iz IPA fondova 2015. godine, ima za cilj da pomogne obrazovnom sistemu Republike Srbije da pripremi, isproba i sprovede završne ispite u srednjem obrazovanju.

Projekat pruža tehničku pomoć ustanovama sistema. Počeo je u januaru 2019. godine, a predviđeno je da traje tri godine. U poslednjoj fazi, treba da analizira i kako su sprovedena pilotiranja i da da preporuke za sprovođenje državne mature.

Tim projekta čini oko 20 eksperata i stručnih saradnika raznovrsnih profila, sa bogatim iskustvom u institucionalnom razvoju. U timu su stručnjaci iz Estonije, Slovenije, Holandije, Hrvatske, Češke i Srbije. Eksperte biramo preko javnih konkursa, koje po potrebi raspisujemo.

Ključni eksperti

Matura team

Gregor Mohorčič

Vođa projektnog tima
Matura team

Nika Šlamberger (Schlamberger)

Ključni ekspert
za završne ispite
Matura team

Ljiljana Levkov

Ključni ekspert za obuke
projekat matura

Projekat državne mature sprovodi konzorcijum na čijem čelu je firma Hulla & Co Human Dynamics. Direktor projekta do kraja jula 2020. godine je bio Evgeni Ivanov, a od avgusta iste godine tu dužnost je preuzela Jelena Tadžić.

projekat matura

Državna matura je jedan od tekućih projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala više od 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzovnom obrazovanju, itd. Menadžer projekta državne mature u Delegaciji EU je Irena Radinović.