logo-white
EUzaTebe_logo
projekat matura

Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања

Овај пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који Европска унија финансира са 3,7 милиона евра из ИПА фондова 2015. године, има за циљ да помогне образовном систему Републике Србије да припреми, испроба и спроведе завршне испите у средњем образовању.

Пројекат пружа техничку помоћ установама система. Почео је у јануару 2019. године, а предвиђено је да траје три године. У последњој фази, треба да анализира и како су спроведена пилотирања и да да препоруке за спровођење државне матуре.

Тим пројекта чини око 20 експерата и стручних сарадника разноврсних профила, са богатим искуством у институционалном развоју. У тиму су стручњаци из Естоније, Чешке, Холандије, Хрватске, Словеније и Србије. Експерте бирамо преко јавних конкурса, које по потреби расписујемо.

Кључни експерти

Matura team

Вацлав Кленха

Вођа пројектног тима,
јануар 2019. - јун 2020.
Matura team

Грегор Мохорчић

Вођа пројектног тима,
септембар 2020 - сада
Matura team

Ника Шламбергер

Кључни експерт за завршне испите
Matura team

Љиљана Левков

Кључни експерт за обуке
projekat matura

Пројекат државне матуре спроводи конзорцијум на чијем челу је фирма Hulla & Co Human Dynamics. Директор пројекта до краја јула 2020. године је био Евгени Иванов, а од августа исте године ту дужност је преузела Јелена Таџић.

projekat matura

Државна матура је један од текућих пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала више од 100 милиона евра за реформу сектора образовања – за унапређење предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и образовања одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, подршку инклузовном образовању, итд. Менаџер пројекта у Делегацији ЕУ је Ирена Радиновић.