logo-white
EUzaTebe_logo
З

У свим врстама средњих школа код нас се истовремено уводи државна матура, по једнаким стандардима и једнаким мерилима. Ученици меће више полагати различите испите од школе до школе, већ ће сви полагати исте тестове. У регулативи се та обједињена, централизована провера знања свих ученика зове завршни испит у средњем образовању. Он обухвата: општу матуру, уметничку матуру, стручну матуру и завршни испит у школама са трогодишњим трајањем.

Skip to content