logo-white
EUzaTebe_logo
Т

Техничка помоћ је вид међународне сарадње између држава или између неке међународне (или националне) организације и неке земље у развоју. Најчешће, тимови које чине врло искусни стручњаци непосредно преносе знања, вештине и добре праксе, да би убрзали развој у земљи којој је та врста помоћи потребна. Само на техничку помоћ развијене земље одвајају око 40 милијарди долара годишње. Та сума представља једну трећину годишњег износа укупне међународне развојне помоћи.