logo-white
EUzaTebe_logo
Т

Техничка помоћ је вид међународне сарадње између држава или између неке међународне (или националне) организације и неке земље у развоју. Најчешће, тимови које чине врло искусни стручњаци непосредно преносе знања, вештине и добре праксе, да би убрзали развој у земљи којој је та врста помоћи потребна. Само на техничку помоћ развијене земље одвајају око 40 милијарди долара годишње. Та сума представља једну трећину годишњег износа укупне међународне развојне помоћи.

Skip to content