logo-white
EUzaTebe_logo
С

Стручни испит је испит из матичног (главног) предмета, који ученици полажу на крају четворогодишњих средњих стручних школа. Полаже се као трећи испит обавезног дела. Има две етапе. Први део је тест, којим се проверавају стручно-теоријска знања ученика. Други део је матурски практични рад, у оквиру ког ученици извршавају радне задатке и показују стечене компетенције.

Skip to content