logo-white
EUzaTebe_logo
О

Оглед је покушај дугорочне промене начина рада у неком одељењу, разреду, школи или групи школа. Да би започео, надлежно министарство мора да одобри образложен захтев заинтересованих покретача огледа. Спровођење огледа може да траје дуже време, све док се жељена иновација не прими као природна. Ако покаже добре резултате, може да постане нова норма за све ученике.

Skip to content