logo-white
EUzaTebe_logo
Ј

Јавни позив је обавештење којим државни органи или други носиоци јавних овлашћења информишу грађанство да у задатом року траже одређене производе или услуге. То може бити позив да се појединци одређене струке пријаве за неки посао или радно место, или да предузећа понуде тражену опрему или потрошни материјал, или да сви заинтересовани поднесу идејно решење неког проблема. Јавни позив је конкурс чији ће победници бити плаћени јавним новцем, прибављеним из пореза или донација.

Skip to content