logo-white
EUzaTebe_logo
Ф

Фокус групе чини 6 до 10  насумично изабраних људи, окупљених да би дали своје мишљење или идеје о задатој теми. То је техника квалитативног истраживања, која се често користи у друштвеним наукама, у маркетингу, у истраживањима јавног мњења и слично. Води их искусан модератор, а током вишечасовне дискусије испитаници пруже много информација о својим ставовима, размишљањима и веровањима. Оне су део традиције у друштвеним наукама по којој се друштвене појаве не могу објаснити на начин природних наука, јер појединачни акти воље који их чине нису подложни прецизном мерењу и уопштавању.

Skip to content