logo-white
EUzaTebe_logo
Е

Евалуација (сагледавање вредности) се обавља на крају важних скупова или обука. Иако има све више дигиталних алата за то, још увек се најчешће користе листови папира са наштампаним обрасцима. Учесници их, на молбу организатора, добровољно попуњавају. Анонимно или не, они вреднују скуп, оцењујући своје лично искуство, а неки понуде и препоруке за следеће сличне прилике. Кад обраде резултате, организатори имају увид у квалитет одржаног скупа и доказе да јесте одржан, чак и кад немају снимке. Просечне оцене низа обука им омогућују да контролишу квалитет рада на дужи рок.