logo-white
EUzaTebe_logo
И

Индивидуални образовни план (ИОП) се односи на појединог ученика или ученицу са сметњама или инвалидитетом, односно изузетним способностима или резултатима, који захтевају подршку и прилагођавање начина на који се остварује школски програм за тог ученика или ученицу. Доноси се као посебан акт и има за циљ да се дете оптимално развија и да му образовно-васпитне потребе буду задовољене.

Skip to content