logo-white
EUzaTebe_logo
З

Ово је практичан испит по завршетку средњег стручног образовања у трогодишњем трајању. Састоји се из једног или више практичних задатака, којима се проверавају знања, вештине и компетенције које су ученици стекли током школовања. Може да се одржава у школама или у привредним организацијама са којима школе сарађују. Завршни испит пилотирамо само у октобру 2020. године. Већ у јуну 2021. ученици из трогодишњих образовних профила полажу свој прави завршни испит.

Skip to content