logo-white
EUzaTebe_logo

Евалуација


Евалуација (сагледавање вредности) се обавља на крају важних скупова или обука. Иако има све више дигиталних алата за то, још увек се најчешће користе листови папира са наштампаним обрасцима. Учесници их, на молбу организатора, добровољно попуњавају. Анонимно или не, они вреднују скуп, оцењујући своје лично искуство, а неки понуде и препоруке за следеће сличне прилике. Кад обраде резултате, организатори имају увид у квалитет одржаног скупа и доказе да јесте одржан, чак и кад немају снимке. Просечне оцене низа обука им омогућују да контролишу квалитет рада на дужи рок.

Екстерно оцењивање


За разлику од оцењивања које се обавља унутар школе коју тестирани ученици похађају, где професори познају већину ученика, чак и ако им непосредно не предају неки предмет, екстерно оцењивање се обавља изван школе коју ти кандидати похађају. Када се организују тестирања на националном нивоу, каква је државна матура, онда се као екстерни оцењивачи ангажују професори из многих или из свих школа. Обезбеди се да они не знају чије тестове прегледају и да не прегледају тестове ученика школе у којој раде. Понекад две државе краткорочно размене наставнике, ако их за одређене предмете или подручја рада нема довољно да екстерно оцене ученике у својим  земљама.

Завршни испит у основном образовању


Завршни испит, односно „малу матуру“, полажу основци који су завршили осми разред. Они написмено решавају тестове из одређених предмета, сви у исто време. Последњих година, полажу српски језик (односно матерњи језик) и књижевност, математику и такозвани комбиновани тест, којим се проверава њихово знање из пет предмета. На основу резултата које остваре на ова три теста и успеха постигнутих током основног школовања, ученици имају могућност да се упишу у средње школе за које су се кандидовали. Тај збир ученицима обезбеђује одређена места на укупној ранг листи, а она им одређују у коју од жељених средњих школа могу да се упишу.

Завршни испит у средњем образовању


У свим врстама средњих школа код нас се истовремено уводи државна матура, по једнаким стандардима и једнаким мерилима. Ученици меће више полагати различите испите од школе до школе, већ ће сви полагати исте тестове. У регулативи се та обједињена, централизована провера знања свих ученика зове завршни испит у средњем образовању. Он обухвата: општу матуру, уметничку матуру, стручну матуру и завршни испит у школама са трогодишњим трајањем.

Завршни испит у средњим стручним школама


Ово је практичан испит по завршетку средњег стручног образовања у трогодишњем трајању. Састоји се из једног или више практичних задатака, којима се проверавају знања, вештине и компетенције које су ученици стекли током школовања. Може да се одржава у школама или у привредним организацијама са којима школе сарађују. Завршни испит пилотирамо само у октобру 2020. године. Већ у јуну 2021. ученици из трогодишњих образовних профила полажу свој прави завршни испит.

Индивидуални образовни план


Индивидуални образовни план (ИОП) се односи на појединог ученика или ученицу са сметњама или инвалидитетом, односно изузетним способностима или резултатима, који захтевају подршку и прилагођавање начина на који се остварује школски програм за тог ученика или ученицу. Доноси се као посебан акт и има за циљ да се дете оптимално развија и да му образовно-васпитне потребе буду задовољене.