logo-white
EUzaTebe_logo

Евалуација


Евалуација или сагледавање вредности обавља се на завршетку важних скупова или обука. Иако иам све више електронских интерактивних алата, још увек се најчешће користе листови папира са штампаним обрасцима. Учесници их, на молбу организатора, добровољно попуњавају. Анонимно или не, учесници вреднују скуп, оцењујући своје лично искуство и евентуално нудећи препоруке за следеће сличне прилике. После обраде резултата, организатори имају прецизан увид у квалитет одржаног скупа, као и непобитан доказ да јесте одржан, чак и кад немају никакве снимке. Просечне оцене из низа догађаја им омогућују контролу квалитета рада на дужи рок.

Завршни испит у основном образовању


Завршни испит, односно „малу матуру“, полажу основци који су завршили осми разред. Они написмено решавају тестове из одређених предмета, сви у исто време. Последњих година, полажу српски језик (односно матерњи језик) и књижевност, математику и такозвани комбиновани тест, којим се проверава њихово знање из пет предмета. На основу резултата које остваре на ова три теста и успеха постигнутих током основног школовања, ученици имају могућност да се упишу у средње школе за које су се кандидовали. Тај збир ученицима обезбеђује одређена места на укупној ранг листи, а она им одређују у коју од жељених средњих школа могу да се упишу.

Завршни испит у средњем образовању


Завршни испит у средњим стручним школама


Индивидуални образовни план


Индивидуални образовни план (ИОП) се односи на појединог ученика или ученицу са сметњама или инвалидитетом, односно изузетним способностима или резултатима, који захтевају подршку и прилагођавање начина на који се остварује школски програм за тог ученика или ученицу. Доноси се као посебан акт и има за циљ да се дете оптимално развија и да му образовно-васпитне потребе буду задовољене.

ИОП-1


ИОП-1 (индивидуални образовни план) подразумева прилагођавање специфичним потребама одређеног ученика начина рада, као и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад,.