logo-white
EUzaTebe_logo

Učeničke generacije do uvođenja državne mature

Pregled pripremnih aktivnosti po kalendarskim, odnosno školskim godinama

Jedno od najčešćih pitanja koja dobijamo od škola i naročito učenika, jeste koje su generacije obuhvaćene procesom uvođenja državne mature. To je razumljivo, jer je poslednjih godina termin početka državne mature dvaput pomeran.

Aktuelna regulativa predviđa da godišnji ciklus standardizovanog testiranja i eksternog vrednovanja znanja učenika započinje školske 2023/2024. godine.

Na grafikonu su prikazane planirane aktivnosti koje su deo procesa uvođenja državne mature.

 

Grafikon smo spremili u dve verzije – ćirilicom i latinicom. Možete ga preuzeti i koristiti u pripremama učenika za drugo pilotiranje i kasnije etape uvođenja državne mature.