logo-white
EUzaTebe_logo

Tok drugog pilotiranja

Ključni datumi i satnica ispitnih dana

projekat matura

Januar – mart 2022. godine

U štampariji Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, štampa se oko 180 različitih testova, na 9 jezika, u ukupnom tiražu od oko 150 hiljada primeraka.

Tiraž testova iz srpskog jezika i književnosti, odnosno matematike, iznosi oko 50 hiljada primeraka. Najmanji tiraž ima jedan od ispita na rusinskom jeziku – svega 12 testova.

I štampanje i distribucija zavise od broja potrebnih testova na svakoj lokaciji. Na osnovu učeničkih prijava koje su škole dostavile, odštampani testovi se razvrstavaju po ispitima i pakuju u kese namenjene školama.

U obezbeđenom skladištu, mali tim ručno razvrstava testove pune dve sedmice. Zapečaćene kese se zatim pakuju u specijalne kutije za bezbedan transport do škola.

projekat matura

Ponedeljak, 28. mart

Od 7 sati, kamioni Pošte Srbije razvoze kutije sa testovima na 28 punktova širom zemlje. Od 14 do 15 časova, školske uprave preuzimaju kutije.

Utorak, 29. mart

Predsednici ŠMK preuzimaju testove na punktovima, svako za svoju školu, za sve dane polaganja. Upoređuju broj dobijenih testova (prema količini kesa i broju testova naznačenom na njima) sa brojem svojih prijavljenih učenika. Eventualne manjkove prijavljuju Projektu državne mature e-poštom.

Ponedeljak, 04. april

Radnici Pošte Srbije dostavljaju dopunske testove na punktove, gde ih preuzimaju predstavnici školskih uprava i odmah ih predaju predsednicima ŠMK-a.

Satnica u ispitnim danima

11.00

Predsednik/ca ŠMK-a drži informativni sastanak sa dežurnim nastavnicima.

11.20

Predsednik/ca ŠMK-a zatvorene kese sa testovima za taj dan predaje dežurnim nastavnicima.

11.30–11.45

Dežurni nastavnici/ce odlaze u prostorije namenjene polaganju ispita.

Učenici/ce ulaze i sedaju na svoja mesta.

Dežurni nastavnici proveravaju njihov identitet.

11.45

Dežurni nastavnici otvaraju kese sa testovima i dele ih učenicima.

Učenici šifriraju testove u skladu sa uputstvom.

12.00

Počinje polaganje testa.

15.00

Polaganje testa se završava. Vreme polaganja se produžuje samo za učenike koji se obrazuju po IOP1 – za 50 ili 100 odsto, prema potrebi.

Dežurni nastavnici popunjene testove pakuju u kese za vraćanje testova; kese zatvaraju i predaju predsedniku/ci ŠMK-a.

Ocenjivanje testova

projekat matura

Od 05. do 19. aprila

Zbog pandemije, ne možemo da okupimo hiljade pregledača u jednom prostoru. Zato sada nastavnici pregledaju anonimizovane testove lokalno, prema uputstvu i ključu za ocenjivanje.

Bodove prvo upisuju na štampanu listu, a onda ih unose u elektronske obrasce.

Naknadno dešifruju učeničke identifikacione podatke i saopštavaju učenicima njihove pojedinačne rezultate.

Učenici se zatim izjašnjavaju da li žele da im se rezultat upiše u dnevnik, kao ocena.

Praktični deo stručnih ispita

projekat matura

Od 11. do 15. aprila

Škole šalju do 2 nastavnika/ce određenih obrazovnih profila na obuke za ocenjivanje praktičnog dela stručnih ispita. Obuke se odvijaju u više gradova Srbije, u 40 škola-domaćina.

Obuke, koje traju od 10 do 15 časova, se sastoje iz tri dela. Započinju uvodnom obukom ocenjivača; slede izrada zadataka (uz učešće učenika) i ocenjivanje, a na kraju se razgovara o rezultatima rada.

Spisak obrazovnih profila, datume i termine obuka, kao i prijavni obrazac, potražite na našoj stranici sa rasporedom ovih obuka.

Prijave primamo do utorka, 5 aprila u 23 sata i 59 minuta.

Vraćanje pregledanih testova

projekat matura

Sreda, 20. april, do 14 č

Predsednici ŠMK-a dostavljaju bodovane testove nazad na punktove.

Četvrtak, 21. april, od 7 č

Predstavnici školskih uprava na punktovima isporučuju pregledane testove radnicima Pošte Srbije.

* * *

Uzorak pregledanih testova se potom skenira, pa zatim ponovo pregleda i ocenjuje. Proveravamo formatiranje testova za automatsko ocenjivanje. Istovremeno, upoređujemo instrukcije za ocenjivanje testova i njihovu primenu u školama.

Tako radne grupe za izradu ispitnih materijala saznaju koliko su njihova uputstva za ocenjivanje jasna i nedvosmislena.