logo-white
EUzaTebe_logo

Ток другог пилотирања

Кључни датуми и сатница испитних дана

projekat matura

Јануар – март 2022. године

У штампарији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у Београду, штампа се око 180 различитих тестова, на 9 језика, у укупном тиражу од око 150 хиљада примерака.

Тираж тестова из српског језика и књижевности, односно математике, износи око 50 хиљада примерака. Најмањи тираж има један од испита на русинском језику – свега 12 тестова.

И штампање и дистрибуција зависе од броја потребних тестова на свакој локацији. На основу ученичких пријава које су школе доставиле, одштампани тестови се разврставају по испитима и пакују у кесе намењене школама.

У обезбеђеном складишту, мали тим ручно разврстава тестове пуне две седмице. Запечаћене кесе се затим пакују у специјалне кутије за безбедан транспорт до школа.

projekat matura

Понедељак, 28. март

Од 7 сати, камиони Поште Србије развозе кутије са тестовима на 28 пунктова широм земље. Од 14 до 15 часова, школске управе преузимају кутије.

Уторак, 29. март

Председници ШМК преузимају тестове на пунктовима, свако за своју школу, за све дане полагања. Упоређују број добијених тестова (према количини кеса и броју тестова назначеном на њима) са бројем својих пријављених ученика. Евентуалне мањкове пријављују Пројекту државне матуре е-поштом.

Понедељак, 04. април

Радници Поште Србије достављају допунске тестове на пунктове, где их преузимају представници школских управа и одмах их предају председницима ШМК-а.

Сатница у испитним данима

11.00

Председник/ца ШМК-а држи информативни састанак са дежурним наставницима.

11.20

Председник/ца ШМК-а затворене кесе са тестовима за тај дан предаје дежурним наставницима.

11.30–11.45

Дежурни наставници/це одлазе у просторије намењене полагању испита.

Ученици/це улазе и седају на своја места.

Дежурни наставници проверавају њихов идентитет.

11.45

Дежурни наставници отварају кесе са тестовима и деле их ученицима.

Ученици шифрирају тестове у складу са упутством.

12.00

Почиње полагање теста.

15.00

Полагање теста се завршава. Време полагања се продужује само за ученике који се образују по ИОП1 – за 50 или 100 одсто, према потреби.

Дежурни наставници попуњене тестове пакују у кесе за враћање тестова; кесе затварају и предају председнику/ци ШМК-а.

Оцењивање тестова

projekat matura

Од 05. до 19. априла

Због пандемије, не можемо да окупимо хиљаде прегледача у једном простору. Зато сада наставници прегледају анонимизоване тестове локално, према упутству и кључу за оцењивање.

Бодове прво уписују на штампану листу, а онда их уносе у електронске обрасце.

Накнадно дешифрују ученичке идентификационе податке и саопштавају ученицима њихове појединачне резултате.

Ученици се затим изјашњавају да ли желе да им се резултат упише у дневник, као оцена.

Практични део стручних испита

projekat matura

Од 11. до 15. априла

Школе шаљу до 2 наставника/це одређених образовних профила на обуке за оцењивање практичног дела стручних испита. Обуке се одвијају у више градова Србије, у 40 школа-домаћина.

Обуке, које трају од 10 до 15 часова, се састоје из три дела. Започињу уводном обуком оцењивача; следе израда задатака (уз учешће ученика) и оцењивање, а на крају се разговара о резултатима рада.

Списак образовних профила, датуме и термине обука, као и пријавни образац, потражите на нашој страници са распоредом ових обука.

Пријаве примамо до уторка, 5 априла у 23 сата и 59 минута.

Враћање прегледаних тестова

projekat matura

Среда, 20. април, до 14 ч

Председници ШМК-а достављају бодоване тестове назад на пунктове.

Четвртак, 21. април, од 7 ч

Представници школских управа на пунктовима испоручују прегледане тестове радницима Поште Србије.

* * *

Узорак прегледаних тестова се потом скенира, па затим поново прегледа и оцењује. Проверавамо форматирање тестова за аутоматско оцењивање. Истовремено, упоређујемо инструкције за оцењивање тестова и њихову примену у школама.

Тако радне групе за израду испитних материјала сазнају колико су њихова упутства за оцењивање јасна и недвосмислена.

Skip to content