logo-white
EUzaTebe_logo

Тестови другог пилотирања
државне матуре

Коришћени на теоријским испитима почетком априла 2022. године

На овој страници, нису сви тестови расположиви на свим језицима на којима се одвија настава у средњим школама у Србији.

То је зато што, у априлу 2022. године, у оквиру другог пилотирања државне матуре, није било потребе да сви тестови буду преведени на језике свих националних мањина.

За неке предмете, односно образовне профиле, нису се ни пријавили ученици који припадају националним мањинама. За неке друге предмете, односно профиле, јесу се пријавили ученици из појединих националних мањина, али не из свих.

Стицајем демографских околности, на свих девет језика на којима се одвија настава у Србији преведени су тестови из:

  • математике
  • енглеског језика
  • биологије
  • географије

Код сваког предмета, односно образовног профила, где има више језичких верзија теста, тест на српском језику је на врху листе, јер је потребан највећем броју ученика. Потом следе верзије тестова на језицима националних мањина, по азбучном реду.

После сваког теста и евентуално превода, дата су и упутства за прегледање. Она су већ била објављена у априлу, у време тестирања, на посебној страници), а овде су придружена тестовима из практичних разлога.

Сем код тестова из матерњих језика, упутства за прегледање тестова су сва на српском језику.

ТЕСТОВИ ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

МАТЕРЊИ ЈЕЗИЦИ

Српски језик и књижевност (Тест и упутство за прегледање)

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

ТЕСТ ИЗ УМЕТНИЧКОГ ПРЕДМЕТА

ТЕСТОВИ СА СТРУЧНИХ ИСПИТА

ОБЈЕДИЊЕНИ ТЕСТОВИ ЗА ПОДРУЧЈА РАДА

ТЕСТОВИ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНСТВО

САОБРАЋАЈ

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА