logo-white
EUzaTebe_logo

Подсетник за надгледање

Над спровођењем првог пилотирања у пилот-школама широм Србије

Надгледање спровођења првог пилотирања државне матуре спроводи се током сва три дана трајања пилотирања.

Овде послушајте аудио верзију упутства за надгледање.

Спровођење првог пилотирања државне матуре у пилот-школама надгледају представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, школских управа и Пројекта државне матуре.


Надгледање спровођења првог пилотирања почиње најкасније 60 минута пре почетка испита.

По доласку у школу, особе задужене за надгледање спровођења пилотирања се јављају председнику школске матурске комисије (ШМК). Школа је дужна да им обезбеди идентификационе картице, а они су обавезни да их носе за време трајања испитних активности.

Особе задужене за надгледање треба да:

 • дођу у школу, односно на место спровођења пилотирања, најкасније до 8.00 часова;
 • провере да ли се испитни материјал чува на регуларан начин;
 • присуствују састанку председника школске матурске комисије са дежурним наставницима, како би утврдили да ли су дежурни наставници добили све информације потребне за регуларно спровођење писменог испита;
 • информишу председника школске матурске комисије и дежурне наставнике о планираној дужини боравка у испитним просторијама (препоручено време је 30 минута);
 • прате дежурне наставнике у просторије у које су распоређени и надгледају да ли дежурни наставници спроводе све активности на прописан начин (дају упутства ученицима, деле тестове, итд.);
 • бележе све специфичности које су се догодиле током спровођења писменог испита;
 • упозоравају председника школске матурске комисије уколико се дешавају одступања од прописане процедуре,
  • не ометају спровођење испита.
  • Ово упозорење особе задужене за надгледање морају да опишу (време и место, садржај упозорења, реакцију председника школске матурске комисије, резултат интервенције) у свом извештају;
 • поштују упутство о боравку у испитној просторији:
  • није дозвољено коришћење мобилних телефона, разговор, ни било која друга радња која може да омета ток испита;
  • напуштање просторије није дозвољено током првих 30 и последњих 15 минута испита.

Након испита, особе задужене за надгледање прате дежурне наставнике у просторију у којој они предају тестове запаковане у кесе председнику школске матурске комисије, који кесе са тестовима пакује у кутије и одлаже на безбедно место.


По завршетку посете школи, особе задужене за надгледање попуњавају образац Извештаја о надгледању спровођења првог пилотирања у електронској форми и прослеђују га Пројекту државне матуре. Линк за приступ е-обрасцу је у писму које је е-поштом послато пилот-школама и надзорницима 26. октобра 2020. године. 

Skip to content