logo-white
EUzaTebe_logo

ПИТАЊА О ПИЛОТИРАЊУ

И одговори

Овде ћете наћи одговоре на до сад пристигла питања о првом пилотирању.

Ако вашег питања овде нема ни у једном одељку, онда нам пишите. Ако је ваше питање релевантно и за друге школе, одговор на њега прво објављујемо на овој страни, а тек онда одговарамо вама е-поштом.

Молимо вас за стрпљење, док обрадимо и одговоримо на сва ваша питања.

(Последња допуна је унета у уторак, 27. октобра у 20:32 h)

Припреме

Знају ли се датуми полагања?

Пилотирање је планирано за последњу недељу октобра. Завршни испит може да се пилотира било када у тој недељи, од 26. до 30. октобра, било групно, било у појединачним терминима (за сваког ученика понаособ) према могућностима школа и њихових привредних партнера. Датуми полагања испита за ученике четворогодишњих школа су од 28. до 30. октобра (од среде до петка). Тачан распоред испита су све пилот-школе добиле 19. октобра, е-поштом.

Да ли да у школи формирамо Школску матурску комисију и да изаберемо прегледаче?

Ви слободно формирајте ШМК. Избор прегледача тестова је завршен. Изабране оцењиваче ћемо ускоро обавестити о детаљима прегледања тестова.

Да ли наша гимназија треба да формира и испитну комисију за пилот?

Гимназије не формирају Школске испитне комисије. ШИК су предвиђене само за "практичне" предмете, то јест, за матурски практични рад и уметничке предмете, као и за завршне испите за образовне профиле са трогодишњим трајањем.

Колико чланова треба да има школска испитна комисија?

Структура школских испитних комисија је дата у Стручном упутству. Комисије су трочлане и чине их по два наставника и један представник послодаваца.

Да ли се подаци тражени од школа (списак ученика) уносе у образац за попис одељења у школи?

Ако је ваша школа послала попуњен образац за попис одељења, то је довољно. На основу тих података, ми смо одредили који предмети се у првом пилотирању тестирају у којој школи. Овом приликом ученици нису добили могућност да сами бирају трећи испит, јер нам је потребан узорак од бар 100 ученика за сваки предмет, односно подручје рада или профил, за анализе. Тај праг не бисмо нужно досегли кад би се ученици самостално опредељивали. Распоред полагања је наведен у табели коју су школе добиле 14. октобра (као прилог уз позив да номинују професоре за оцењиваче).

Како се пилотира у мешовитим школама, које имају више подручја рада, или више смерова?

То одређујемо на основу укупних података о броју и типу одељења и ученика у њима, које су нам школе доставиле у оквиру припрема. Распоред смо правили са циљем да добијемо најбољи могући увид из тих ограничених узорака. У одређеним школама, где има потребе за тим, може да буде и више од једне школске испитне комисије. Подручја рада која проверавамо у првом пилотирању заједно су одредили Министарство просвете, Завод за унапређивање образовања и васпитања и тим пројекта државне матуре.

Каква је улога просветних саветника?

У Стручном упутству је прецизно наведена улога просветних саветника из школских управа. Међутим, по одлуци Министарства, тај део процедура се у првом пилотирању не проверава.

У време полагања испита за прво пилотирање државне матуре, ученици имају редовну наставу. Могу ли наставници да пошаљу ученицима радни материјал за те дане и да часове евидентирају као наставу на даљину, како бисмо избегли мањак од три наставна дана?

Како ће се ти часови надокнадити - то је у домену одлучивања директора школе. Пројекат државне матуре није надлежан да предлаже решења тог питања.

Да ли је потребно одобрење Школске управе ако се испити полажу у учионицама, како стоји у Стручном упутству?

За прво пилотирање то није потребно.

Организација испита

Да ли у пилотирању само два изабрана одељења раде сва 3 испита, или Српски и Математику ради цела генерација, а трећи испит само два одабрана одељења?

Оба одабрана одељења полажу сва 3 испита. Првог дана полажу Српски (матерњи) језик и књижевност, другог дана Математику, а трећег дана предмет који је у табели наведен за сваку школу посебно. Сем два одабрана, остала одељења пилот-школа не учествују у првом пилотирању.

Да ли је одређен минималан број дежурних наставника у просторији или школа према својим могућностима одређује тај број?

Број дежурних наставника свака школа одређује сама, у складу са Стручним упутством и према важећим мерама које се односе на пандемију вируса Ковид-19.

Пошто су за дежурне наставнике нужна решења о дежурству, да ли можемо да користимо образац који је Школска управа у јуну проследила школама за дежурство на завршном испиту у основним школама, наравно пошто га прилагодимо?

У оквиру припрема за пилотирање (а потом и за саму државну матуру) сваки дежурни наставник је дужан да потпише и преузме решење о именовању за дежурног наставника. За потребе пилотирања, школе могу да прилагоде и искористе форму са завршних испита за основне школе.

Колико дежурних наставника треба да буде у једној учионици (у стручном упутству пише 1 наставник на 10-12 ученика). Ако има више од 12 ученика, да ли то подразумева да ту треба да буду 2 дежурна наставника?

У форми записника припремљеној за ово пилотирање има више од 12 редова, дакле могуће је евидентирати више од 12 кандидата. Али онда треба сразмерно увећати и број надорних наставника. Наравно, збирно број ученика и наставника не сме да пређе број дозвољен мерама против ширења вируса ковид-19.

Постоје ли ограничења у погледу избора дежурних наставника?

Предметни наставници не смеју бити дежурни наставници на испитима из предмета које они предају.

Да ли професори изабрани за оцењиваче могу да буду и дежурни наставници на испитима?

Професори изабрани за оцењиваче могу да дежурају током испита. Ту нема сукоба интереса, јер они неће прегледати и оцењивати тестове ученика своје школе.

Да ли се списак кандидата израђује по азбучном редоследу свих ученика који учествују у пилот тестирању или по азбучном редоследу за свако одељење појединачно?

Ученике треба распоредити према азбучном редоследу, али одвојено за свако одељење. У првом пилотирању, групе су унапред одређене. Једно одељење чини једну групу.

Е-дневници немају редне бројеве поред имена ученика, па нисмо сигурни како да ученицима доделимо шифре.

Ученици су у е-дневник уписани по азбучном реду. Уколико школа до сада није из е-дневника вадила те спискове, нека их извуче за потребе овог "декодирања" идентитета ученика. По редоследу из е-дневника, запишите имена и презимена ученика и поред тога наведите редне бројеве. Те спискове не треба после испита да пакујете са попуњеним тестовима. Ти оригинали су ваша школска евиденција. На крају ћете једино на основу њих моћи појединачним ученицима да дате повратне информације о њиховом успеху на тестирању. Предупредите све непожељне забуне око резултата. То је искључиво одговорност школа.

Да ли треба да одредимо супервизора?

Не треба. То није обавеза школа.

Место, трајање и начин полагања

Да ли при полагању тестова број ученика у учионици мора бити 12 или може бити и 15, ако је учионица пространа и обезбеђена је дистанца између ученика?

Од Министарства сте добили услове рада у школама, које треба да поштујете. Они важе и при спровођењу испита. То значи да у једној просторији сме да буде највише 15 ученика, ако величина просторије омогућује безбедну раздаљину између њих.

Да ли ће се прво пилотирање државне матуре планирано за крај октобра реализовати уживо у просторијама школе или онлајн?

Уколико ситуација са пандемијом вируса Ковид-19 остане приближно иста, пилотирање се одвија у просторијама школа, уз поштовање заштитних мера (ограниченог броја особа у затвореном простору, обавезног ношења маски и држања размака). Уколико у међувремену дође до знатног погоршања ситуације, пилот-школе ће бити обавештене о новим условима.

Шта са ученицима који имају само онлајн наставу, уколико буду у узорку?

Предвиђено је да се у првом пилотирању тестови раде непосредно, на папиру. Пилот-школе треба да настоје да обезбеде да сви ученици из њихових одељења одабраних за учешће у пилотирању дођу у школу да раде тестове.

У нашој школи, више од половине ученика једног од два изабрана одељења похађа наставу онлајн. Обавештавали смо и ученике и родитеље и одељенске старешине да је долазак на тестове обавезан. Шта у случају да један број њих, пре свега ученика-путника, ипак не дође на тестирање из епидемиолошких разлога?

Нека школа учини све што је у њеној моћи да предупреди тај проблем. Поново подсетите ученике на важност пилотирања и на корист коју оно лично њима доноси. Осигурајте све што је у оквиру ваших могућности да сви ученици та два изабрана одељења дођу на пилот-тестирање. Све друго иде на личну одговорност родитеља и ученика.

Да ли је полагање пилот-матуре организовано у једном или током три дана?

Током три дана - сваког дана ученици полажу по један предмет.

Имамо недоумицу у вези дела Стручног упутства где се наводи да је број кандидата у групи по правилу дељив са пет.

План је предвиђао да се у сваку кесу пакује по пет тестова. Међутим, за потребе пилотирања, у једну кесу се пакују сви тестови из појединачног предмета за једно одељење. Код распоређивања ученика најважније је да поштујете мере изазване пандемијом вируса Ковид-19.

Колико траје полагање?

У случају гимназија и четворогодишњих средњих стручних школа, тестови у склопу првог пилотирања трају по 90 минута. Трајање испита за трогодишње стручне профиле зависи од појединачних радних задатака.

ТОК ИСПИТА

Шта ако се ученик не појави на једном од испита или на сва три?

Ако се неко не појави, само то забележите у Записнику.

Да ли и у пилотирању важи правило да се, ако закасни до 30 минута, ученику дозвољава да полаже, али без продужавања времена?

Да, како пише у Стручном упутству.

Да ли ученици смеју да напуштају испит (нпр. због одласка у тоалет)?

Смеју, али само у пратњи надзорног наставника.

Ако ученик заврши тест раније и попуни упитник, да ли може да изађе раније са испита, или мора чека до краја?

Ако ученик жели, може и да напусти испит после истека првих 30 минута. Важно је само то убележити у Записник.

Да ли је на испиту дозвољен само калкулатор са 4 основне операције или сме да се користи и калкулатор са кореновањем, логаритмом и тригонометријским функцијама (што се иначе и користи у средњим школама)?

У обзир долази само најобичнији калкулатор са основне 4 функције.

Када је у питању тест из математике, да ли ученици треба да носе прибор за конструисање (лењир, шестар, угломер...) ?

Као и за физику, и код математике је дозвољен прибор за цртање који је уобичајен за ове предмете; то подразумева лењире, шестар и угломер.

Да ли школа ученицима за испит из математике (или неки други) даје листове за вежбање? Ако је одговор потврдан, колико листова по ученику? Треба ли их печатирати? Да ли их ученици предају на крају тестирања? Да ли дежурни наставници у кесе са тестовима пакују и те додатне листове?

Одговор је одричан. Током пилотирања испита, ученици не смеју да користе додатне листове папира. Првенствено поверавамо квалитет задатака. Зато је пресудно да све што ученици напишу буде лако доступно за обраду и анализе, дакле забележено у тестним свескама.

Да ли након завршеног пилотирања треба и ми да вршимо анкетирање ученика? Ко саставља питања за анкету?

Не треба да имате посебне упитнике, сем ако желите. Достављамо вам упитнике уз тестове, а ваш задатак је да их пред крај поделите и да их на крају прикупите, заједно са тестовима.

Предмети, подручја рада, односно образовни профили

Да ли крајем октобра ученици свих смерова полажу исти изборни предмет?

У првом пилотирању, тим пројекта државне матуре бира школе за изборне предмете. Циљ нам је да из релативно малог узорка у већини предмета извучемо што више показатеља и закључака. Ко ће који предмет полагати зависи од методологије пилотирања.

Да ли у пилотирању сваки ученик трећег разреда полаже сва три предмета? Или ће насумично одабрани ученици полагати само Српски, само Математику, односно само трећи предмет?

Сваки ученик у првом пилотирању полаже по три предмета (сем ученика уметничких средњих школа, али са изузетком предмета Солфеђо и хармонија). Сви ученици полажу Српски/матерњи језик и књижевност. Математику полажу сви ученици програма у којима се Математика учи више од две године. Трећи предмет за појединачне ученике одређује тим Пројекта државне матуре, имајући у виду матичне предмете које ти ученици уче. Изузетак су ученици средњих стручних школа (четворогодишњих профила), који као трећи предмет полажу тест из теоријских делова стручних испита, у зависности од подручја рада, односно образовног профила. Ученици трогодишњих профила полажу практичне радне задатке, у оквиру пилотирања Завршног испита.

Не видимо ставку изборни предмет код стручне матуре. Могу ли ученици стручних школа да изаберу нпр. Биологију?

У оба пилотирања, тестираће се три обавезна предмета, а Биологија за средње стручне школе није обавезни предмет. У школама у којима ученици не уче Математику дуже од две године, може да се догоди да Биологију одредимо као други предмет. Детаљан распоред предмета је у табели достављеној школама.

Да ли су код средњих уметничких школа у питању само задаци из Српског језика и књижевности и једног од општеобразовних предмета? Којег? Да ли га ученици бирају? Да ли то може бити и Математика, с обзиром да је заступљена само у прва два разреда?

У средњим уметничким пилот-школама проверавамо Српски језик и књижевност и Енглески језик, без Математике. У средњој музичкој школи додатно проверавамо још и предмет Солфеђо и хармонија, што значи да ће ученици те школе полагати три предмета.

Да ли се у октобру у свим гимназијама полажу три иста предмета, или за сваку гимназију посебно? Дилема је око трећег изборног предмета са листе.

У првом пилотирању, трећи (изборни) предмет сигурно није исти за све гимназије. Одређује га тим пројекта државне матуре, у складу са методологијом пилотирања.

Како ће бити организована матура за ученике билингвалних одељења?

Приликом пилотирања у октобру, сви ученици који буду решавали тест из страног језика имаће задатке из градива за први и други разред. Према Правилнику о програму матуре, остали предмети се пишу на српском језику (или на језику националне мањине).

Знају ли се предмети за стручни испит, као и за практични рад код профила грађевински техничар за лабораторијска испитивања?

У првом пилотирању се не полаже практични део испита. У писаном делу испита, ови ученици решавају три теста: из Српског, односно матерњег језика и књижевности, из Математике и из теоријског дела стручног предмета.

Ученици

Да ли ће се пилот у октобру изводити у само једном одељењу трећег разреда?

За учешће у првом пилотирању, у свакој пилот-школи одређујемо по два одељења трећег разреда, у складу са методологијом пилотирања.

Да ли у првом пилотирању учествују сви ученици трећег разреда, или се узима део ученика трећег разреда, као случајан узорак?

У првом пилотирању учествују по два одељења која у свакој пилот-школи одредимо и сви ученици тих одељења. Не ради се о случајном узорку. Та одељења одређујемо по методологији пилотирања која нам касније, на основу резултата, омогућује најбоље увиде из расположивог узорка.

Да ли цела одељења у школи полажу сва три предмета или ће различити ученици из одабраних одељења полагати различите предмете?

Сви ученици одабраних одељења у одређеној школи полажу сва три предмета наведена за ту школу у табели коју су школе добиле 14. октобра.

Да ли су потребне пријаве ученика за полагање матурског испита? Да ли ученици попуњавају пријаве које су објављене на сајту Државне матуре (да ли се и та процедура тестира)?

У првом пилотирању, пријаве ученика нису потребне. Првенствени циљ пилотирања је да се провери квалитет задатака. Да би то било могуће, неопходно је да за сваки предмет, подручје рада и образовни профил који проверавамо имамо резултате тестова бар 100 ученика. Зато смо унапред одредили ко ће шта полагати и обавестили школе о томе. У другом пилотирању, које треба да обухвати све ученике ове генерације, биће испробана и процедура бирања испита и пријављивања ученика.

Да ли је могућа пријава електронским путем? Да ли школа креира налог или ћете нам Ви послати линк за пријаву?

Електронске пријаве нису могуће у првом пилотирању, јер нам пријаве ученика сада нису приоритет. Одељења су изабрана по методологији која нам омогућује најбољи увид у резултате из малог узорка. Ученици из одабраних одељења су унапред сви већ пријављени (мада анонимно).

Да ли кандидати на испит треба да понесу неки лични документ са фотографијом ради идентификације?

Да, пре полагања испита, сваком ученику је потребан лични документ за идентификацију. Ученици треба да доносе ове документе на све испите које полажу.

Да ли сваком ученику дајемо тест са јединственом, већ одштампаном шифром, па их ученици не уписују? Или их они сами уписују, како стоји у Упутству?

У првом пилотирању ученици не уписују шифру; јединствене шифре за њих су већ одштампане на тестовима. Стручно упутство је спремно за праву матуру; тај део процедуре се сада не пилотира.

Како се раде испити за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом?

Кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом решавају исте тестове као и сви други ученици. Ове тестове припремају радне групе за израду испитних материјала, а потребама ових ученика их прилагођавају ЗВКОВ, односно ЗУОВ. Начин оцењивања мора бити у складу са упутством за прегледање, односно кључем за оцењивање које је припремила радна група за израду испитних материјала, такође у сарадњи са ЗВКОВ-ом, односно ЗУОВ-ом. Уз редовне прегледаче, у процесу прегледања тестова кандидата са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују и екстерни прегледачи/дефектолози различитих профила, у зависности од сметње или инвалидитета или удружених сметњи које кандидат има.

Задаци, тестови и оцењивање

Да ли ће питања бити састављана на основу програма гимназија или програма средњих стручних школа?

Питања и задаци су састављени на основу стандарда постигнућа дефинисаних за крај средњег образовања. Код општеобразовних предмета ти стандарди су заједнички за гимназије и за стручне школе.

Да ли ће бити питања на заокруживање или ће се вредновати и запис (за Математику)?

У тестове за све предмете су укључени различити типови задатака, нпр. алтернативни избор, вишеструки избор са једним тачним одговором, вишеструки избор са више тачних одговора, кратки одговори итд. Нису нужно сви типови задатака у сваком тесту. Код предмета где за одређене задатке није важан само резултат, већ и поступак решавања, тестови ће бити бодовани у складу с тим.

Пилот-школе ће саме прегледати тестове?

Оцењивање је екстерно, што значи да прегледачи, то јест оцењивачи, не прегледају и не оцењују тестове ученика из својих школа. Школе су добиле позив да номинују професоре за прегледаче. Изабрани оцењивачи ће, убрзо после полагања, на једном месту истовремено оценити тестове, према кључу за оцењивање. У првом пилотирању, оцењивање ће бити организовано у Београду.

Да ли ће бити минималног прага при полагању теоријског дела?

Код теоријских делова стручних испита у оквиру стручне матуре, прагове прописује Правилник о програму стручне матуре и завршног испита. У првом пилотирању нема прагова, јер нам је циљ да проверимо квалитет задатака.

Шта се ради у ситуацији кад пилот-школа није у могућности да обезбеди спољне евалуаторе испитних матурских/завршних комисија?

За прво пилотирање, нека школе у својим срединама покушају да добију чланове за Школске испитне комисије, а нека посебно наведу у извештају какве проблеме су имали. Тако ћемо бити у могућности да известимо Министарство о потешкоћама у спровођењу онога што је предвиђено.

Испитни материјали и приручници

Када и како ће школе добити тестове за прво пилотирање?

Тестови се штампају у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања у Београду. Због околности изазваних пандемијом вируса Ковид-19, настојимо да смањимо број интеракција. Зато за прво пилотирање пилот-школама одједном достављамо све тестове који им по плану и распореду следују, са детаљним упутствима када треба да отворе коју кесу са тестовима. Доставу обавља Пошта Србије, на име секретара Школске матурске комисије.

Зна ли се у које време ће 26.10. поштом стићи испитни материјал?

У понедељак, 26. октобра, радници Поште Србије ће у свакој пилот-школи контактирати секретара ШМК неколико сати раније и најавити које време испоруке је предвиђено за њихову локацију. Кад школе преузму кутије са тестовима, секретар ШМК потписује да су кутије преузете, на званичном документу о примопредаји материјала који је штампан заједно са тестовима.

Када ће школе предати испитне материјале Пошти Србије после тестирања?

Пошта Србије преузима материјале у школама у петак, 30. октобра, од 13 часова. И ова примопредаја се званично евидентира и потписује.

Који записник о полагању писменог испита дајемо дежурним наставницима - онај са сајта Државне матуре, или онај који ћете нам послати са тестовима?

Све школе, уз тестове, добијају и обрасце записника, које треба да поделе дежурним наставницима. За разлику од оних које су школе добиле уз Стручно упутство (који се тичу саме матуре) ове форме немају поља за податке о личности ученика, већ само редне бројеве и поља за унос шифри под којима ученици полажу. На тај начин, подаци о ученицима остају у школама, а тестови се оцењују и резултати се обрађују анонимно.

Да ли ћемо до пилотирања добити приручнике за IV степен (за профиле: грађевински техничар за лабораторијска испитивања и извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова)?

Пре првог пилотирања, припремили смо нацрте приручника за НОКС3, које смо послали пилот-школама. Нацрти приручника за НОКС4 ће бити припремљени и достављени пре другог пилотирања.

Завршни испит

Да ли се завршни испит састоји смо од практичног дела или постоји и теоријски део?

Завршни испит се састоји из једног или два практична задатка.

Да ли се радни задаци раде у школи или у сервису где ученици обављају практичну наставу?

Могу да се раде у школи, ако постоје услови, или и у сервису. То је остављено школама да одлуче и организују.

Ако ученици полажу испит нпр. у сервису, да ли је стручно лице из тог сервиса и члан испитне комисије?

То је у домену одлучивања школе, односно председника ШМК.

Да ли је представник привреде у комисији промењив, тј. да ли може да се мења члан комисије из привреде, ако се задатак рецимо обавља у више сервиса?

О томе одлучује школа, односно председник ШМК.

Да ли практични рад сви ученици треба да раде истовремено, или могу у заказаним терминима? (Ово је јако битно, због обезбеђивања алата, прибора и материјала за сваког ученика)?

Могу да полажу истовремено, ако имате услова за то, или можете заказати термине, између понедељка, 26. и петка, 30. октобра, закључно. То зависи од тога како се ваша школа организује.

Можемо ли да добијемо списак тога што нам је потребно (и у коликом броју) од алата, помоћних прибора, материјала итд. за извођење задатака које ћете нам проследити? Напомињемо да сложеније задатке ученици обављају у сервисима и на терену.

Школа је добила приручник у ком су наведени задаци, са потребним алатом и прибором за израду задатака.

Комуникација

Да ли Упутство за кандидате и њихове родитеље поделити кандидатима два изабрана одељења преко одељенских старешина, или кандидате и родитеље само обавестити о времену и месту одржавања испита?

Поделите - преко сајта школе, преко друштвених мрежа или е-поштом - информативне материјале прављене за ученике и родитеље. То су: брошура о првом пилотирању и две инфографике (Матурски школски ред и Мапа пута до матуре). Доступне су за преузимање у облику прилагођеном за Веб (не за штампу) овде на сајту, на линку: https://matura.edu.rs/kategorija-dokumenata/promotivni-materijali/ За сада су доступне на српском језику, а у изради су и верзије на босанском, односно мађарском језику. Уколико неки ученици немају приступ дигиталним каналима и желите да штампате примерке за њих, јавите нам, да вам пошаљемо верзије прилагођене за штампу.

С обзиром на то да смо у обавези да обавестимо јавност о дешавањима у нашим школама, хоће ли пројекат да састави неки допис који бисмо ми проследили медијима или сами састављамо обавештења?

Пилот-школе нису обавезне да информишу јавност, већ могу да обавесте локалне медије, ако су у прилици, и да на тај начин информишу све заинтересоване о пилотирању и даљим плановима за увођење државне матуре. Пројекат државне матуре припрема различите информативне материјале, а школе слободно могу да их поделе са локалним заједницама на разне начине.

Да ли смемо обавестити локалне медије о одржавању првог пилотирања матуре и могу ли да дођу да узму изјаве од учесника матуре, чланова матурске комисије, и да сниме неки кадар са полагања?

Важно је да јавност зна да се пилотирање одвија, али извештавање не сме да наруши тај процес. Новинари могу да разговарају са представницима школа, са члановима ШМК, могу и да сниме ооавештења о испитима на огласној табли школе и слично. Али, у време самог полагања испита медији не смеју добити приступ школи. Не смеју да снимају полагање. Не смеју да улазе тамо где се полаже, нити да пролазе ходицима школе у време испита, јер и најмања бука може да деконцентрише ученике и дежурне наставнике. Надамо се да ће медијски професионалци имати разумевања за осетљивост овог процеса.
Skip to content