logo-white
EUzaTebe_logo

Raspored obuka za ocenjivanje praktičnog dela stručnog ispita

Lokacije, datumi i vreme obuka po područjima rada, odnosno obrazovnim profilima

Jednodnevne obuke za ocenjivanje praktičnih delova stručnih ispita, u sklopu pilotiranja državne mature, održavaju se od 11. do 15. aprila, u izabranim srednjim stručnim školama u Srbiji. Ove obuke se odnose na deo obrazovnih profila obuhvaćenih Projektom državne mature.

Datume i termine ovih obuka možete naći na ovoj strani, za svaki obrazovni profil ponaosob. Obrazovni profili su grupisani po područjima rada, radi preglednosti.

Na ovu obuku se prijavljuju nastavnici koji drže nastavu u dole navedenim obrazovnim profilima (do dva nastavnika/nastavnice po školi).

Prijave primamo do utorka, 5. aprila 2022. godine u 23 sata i 59 minuta, kako bi škole-domaćini ovih obuka znale za koliko polaznika treba da pripreme uslove.

Prijavite nastavnike vaše škole za ove obuke

PRIKAŽI PRIJAVNI OBRAZAC

POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

1. Zootehničar

Poljoprivredna škola sa domom učenika - Futog
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

2. Tehničar za biotehnologiju

Tehnička škola "Pavle Savić" Novi Sad
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

3. Tehničar poljoprivredne tehnike

Poljoprivredna škola sa domom učenika - Futog
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

4. Tehničar hortikulture

Poljoprivredna škola sa domom učenika - Futog
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

5. Tehničar za pejzažnu arhitekturu

Šumarska škola, Kraljevo
Petak, 15.04.2022., od 10-15 č

6. Šumarski tehničar

Šumarska škola, Kraljevo
Petak, 15.04.2022., od 10-15 č

GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

7. Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju

Geološko i hidrometeorološka škola "Milutin Milanković", Beograd
Četvrtak, 14.04.2022., od 10-15 č

8. Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina

Geološko i hidrometeorološka škola "Milutin Milanković", Beograd
Četvrtak, 14.04.2022., od 10-15 č

9. Rudarski tehničar

Tehnička škola "Kolubara", Lazarevac
Petak, 15.04.2022., od 10-15 č

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

10. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Tehnička škola Novi Beograd
Ponedeljak, 11.04.2022., od 10-15 č

11. Mašinski tehničar motornih vozila

Srednja stručna škola, Kragujevac
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

12. Tehničar grejanja i klimatizacije

Tehnička škola Novi Beograd
Ponedeljak, 11.04.2022., od 10-15 č

13. Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

Politehnika - škola za nove tehnologije Beograd (2. grupa)
Četvrtak, 14.04.2022., od 10-15 č

14. Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

Srednja stručna škola Kragujevac (1. grupa)
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

15. Tehničar za robotiku

Politehnika - škola za nove tehnologije, Beograd
Četvrtak, 14.04.2022., od 10-15 č

HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

16. Tehničar grafičke dorade

Grafičko-medijska škola, Beograd
Ponedeljak, 11.04.2022., od 10-15 č

17. Tehničar za zaštitu životne sredine

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

18. Tehničar štampe

Grafičko-medijska škola, Beograd
Ponedeljak, 11.04.2022., od 10-15 č

19. Fotograf

Grafičko-medijska škola, Beograd
Ponedeljak, 11.04.2022., od 10-15 č

20. Hemijski laborant

Hemijsko-poljoprivredna tehnološka škola, Beograd
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

21. Hemijsko-tehnološki tehničar

Hemijsko-poljoprivredna tehnološka škola, Beograd
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

22. Tekstilni tehničar

Škola za dizajn tekstila, Beograd
Sreda, 13.04.2022., od 10-15 č

SAOBRAĆAJ

23. Nautički tehničar – rečni smer

Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd
Utorak, 12.04.2022., od 10-15 č

24. Tehničar unutrašnjeg transporta

Saobraćajna škola Pinki, Novi Sad
Četvrtak, 14.04.2022., od 10-15 č

25. Transportni komercijalista

Železnička tehnička škola, Beograd
Sreda, 13.04.2022., od 10-15 č

TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

26. Aranžer u trgovini

Trgovačka škola Beograd
Ponedeljak, 11.04.2022., od 10-15 č

27. Trgovinski tehničar

Trgovačka škola Beograd
Ponedeljak, 11.04.2022., od 10-15 č

28. Kulinarski tehničar

STŠ Novi Beograd
Četvrtak, 14.04.2022., od 10-15 č

29. Ugostiteljski tehničar

STŠ Novi Beograd
Četvrtak, 14.04.2022., od 10-15 č

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

30. Ginekološko-akušerska sestra

Medicinska škola"Beograd" Beograd, Deligradska
Utorak, 12.04.2022, od 10-15 č

31. Medicinska sestra – vaspitač

Medicinska škola"Beograd" Beograd, Deligradska
Utorak, 12.04.2022, od 10-15 č

32. Pedijatrijska sestra – tehničar

Medicinska škola"Beograd" Beograd, Deligradska
Utorak, 12.04.2022, od 10-15 č

33. Sanitarno-ekološki tehničar

Medicinska škola, Beograd, Zvezdara
Sreda, 13.04.2022, od 10-15 č

ELEKTROTEHNIKA

34. Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje

ETŠ ”Mihajlo Pupin”, Novi Sad
Sreda, 13.04.2022, od 10-15 č

35. Elektrotehničar energetike

ETŠ ”Nikola Tesla”, Niš
Petak, 15.04.2022, od 10-15 č

36. Elektrotehničar elektronike

Školski centar "Nikola Tesla", Vršac
Sreda, 13.04.2022, od 10-15 č

37. Elektrotehničar automatike

ETŠ ”Zemun”, Beograd
Četvrtak, 14.04.2022, od 10-15 č

38. Elektrotehničar računara

ETŠ ”Zemun”, Beograd
Četvrtak, 14.04.2022, od 10-15 č

39. Elektrotehničar procesnog upravljanja

ETŠ ”Mihajlo Pupin”, Novi Sad
Sreda, 13.04.2022, od 10-15 č

40. Elektrotehničar informacionih tehnologija

ETŠ ”Nikola Tesla”, Niš
Petak, 15.04.2022, od 10-15 č

EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

41. Finansijski tehničar

Prva ekonomska škola Beograd
Petak, 15.04.2022, od 10-15 č

Prijavite nastavnike vaše škole za ove obuke

PRIKAŽI PRIJAVNI OBRAZAC