logo-white
EUzaTebe_logo

Материјали за прегледање тестова

Упутства, листе за бодовање
и е-обрасци за унос бодова

Препоруке за прегледаче тестова
Рок за унос бодова је уторак, 19. април 2022.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИЦИ

УМЕТНИЧКИ ИСПИТ

СТРУЧНИ ИСПИТИ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар мерне и регулационе технике

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНСТВО

Грађевински техничар за лабораторијска испитивања

Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова