logo-white
EUzaTebe_logo

Evaluacioni upitnici

za različite grupe učesnika pilotiranja

Pilotiranjem merimo dva bitna činioca državne mature: kvalitet zadataka i kvalitet procedura. Rezultati testova pokazuju kakvi su zadaci. Svedočenja učesnika pokazuju kakve su procedure i koliko uspešno su sprovedene.

Popunjavanjem ovih elektronskih upitnika, učesnici sami unose svoja iskustva u našu bazu podataka. Upitnici su pripremljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom direktivom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije.

  • Upitnici za učenike i dežurne nastavnike su anonimni.
  • Predstavnici školskih uprava, ocenjivači, direktori škola i sekretari identifikuju samo svoju školu.
  • Supervizori, koji nadziru proces testiranja, identifikuju se imenom i prezimenom.

Prikupljanje ovih podataka je neophodno za analizu pilotiranja. Podaci neće biti korišćeni ni za koju drugu svrhu. Ova baza podataka čuva se bezbedno na serverima 1KA platforme u Sloveniji (Evropska unija) najduže do kraja ove godine. Posle tog roka se trajno briše.

Upitnike možete popuniti preko računara, tableta ili mobilnog telefona. 1KA platforma neće ostaviti „kolačiće“ na njima. Za popunjavanje vam treba samo nekoliko minuta.

Unapred vam hvala na doprinosu uvođenju državne mature!