logo-white
EUzaTebe_logo

Pilotiranje mature

Probe završnih i maturskih ispita

Generacija učenika koja se upisala školske 2018/2019. godine prva će polagati nove nacionalne standardizovane ispite na kraju srednjeg obrazovanja. Oni učenici koji pohađaju srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju polagaće završni ispit u školskoj 2020/2021. godini. Učenici koji idu u četvorogodišnje srednje škole – bilo gimnazije, bilo stručne škole – polagaće državnu maturu krajem školske 2021/2022. godine.

Pre polaganja bilo završnog ispita, bilo mature, učenici će imati dva probna testiranja, takozvana pilotiranja. Na ovim probama pravih ispita, polažu testove pod istim uslovima i poštujući iste procedure kao na pravim ispitima. Jedino je izbor zadataka prilagođen obimu gradiva koje su do tada savladali. To znači da prilikom pilotiranja učenici ne dobijaju zadatke iz nastavnih jedinica sa kojima se u redovnoj nastavi još uvek nisu sreli.

Završni ispit se pilotira jednom, a matura dva puta.


Ne sprovode sve srednje škole prvo pilotiranje državne mature, već ona petina škola koju je izabralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ni svi učenici tih izabranih škola ne učestvuju u pilotiranju.

Prvo pilotiranje je sprovedeno krajem oktobra 2020. godine na odabranom uzorku škola, učenika i zadataka. Uzorak je obuhvatio oko 100 škola i oko 5000 učenika.

Datumi polaganja probnih testova

Drzavna matura

Sreda

Testovi iz maternjih jezika:
Srpski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost
Bosanski jezik i književnost

Drzavna matura

Četvrtak

Test iz Matematike
Stručni ispiti
za tri obrazovna profila
iz područja rada
Zdravstvo i socijalna zaštita
(u Medicinskoj školi „Beograd“ i Medicinskoj školi „Draginja Nikšić“)

Drzavna matura

Petak

Testovi iz stručnih ispita
Test iz umetničkog nastavnog predmeta Solfeđo i harmonija
(u Muzičkoj školi
„Davorin Jenko“)

Kalendar pilotiranja

projekat matura

Oktobar 2020. godine: pilotiranje završnog ispita i prvo pilotiranje opšte, umetničke i stručne mature

Svi učenici koji učestvuju u pilotiranju započeli su III razred u jesen 2020. godine.

Izbor škola koje je odredilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvata raznovrsne obrazovne profile iz trogodišnjih, odnosno četvorogodišnjih programa srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. Uzorak sadrži i izvestan broj gimnazija i srednjih umetničkih škola.

Zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom kovida 19, u prvom pilotiranju proveravamo prvenstveno kvalitet radnih zadataka. Originalni plan je bio da proverimo i sve procedure definisane pravnim aktima (zakonima, pravilnicima i uputstvima), ali to u ovim neizvesnim okolnostima nije moguće.

U sklopu pilotiranja, oni učenici trogodišnjih programa koji su učestvovali u prvom pilotiranju (ne kompletna odeljenja) su izvršavali standardizovane praktične zadatke u školama (u radionicama) i kod poslodavaca, u saradnji sa školskim upravama i poslodavcima. U aktuelnim uslovima pandemije, nije bilo moguće obezbediti sve uslove za ove provere, pa su neke rađene u manjem obimu od prvobitno planiranog. Učenici četvorogodišnjih škola su polagali testove iz opšteobrazovnih predmeta.

Posle pilotiranja, slede detaljne analize rezultata. Nalazi treba da budu dostavljeni školama, a zatim i objavljeni pre kraja novembra. Na osnovu njih, uslediće poboljšanja svih elemenata procesa, gde god to bude potrebno. Planom je predviđeno i da se školama pruži podrška na tom polju.

projekat matura

Maj 2021. godine: drugo pilotiranje opšte, umetničke i stručne mature

Drugo pilotiranje obuhvata sve gimnazije, srednje umetničke škole i četvorogodišnje programe srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Ako do tada pandemija kovida 19 bude dozvolila redovno odvijanje nastave u školama, pilotiraćemo i procedure i kvalitet zadataka. Iz opšteobrazovnih predmeta polagaće se test. Za stručne predmete će biti simuliran stručni ispit. A za sve umetničke nastavne predmete pilotiraće se praktični deo ispita.

Pilotiranje će obuhvatiti sve učenike četvorogodišnjih srednjih škola koji tada budu završavali III razred. Nekima od njih će to biti već drugo iskustvo pilotiranja, posle jesenjeg.

projekat matura

Mart 2022. godine: probna matura za školsku 2021/2022. godinu

Proba mature obuhvata sve gimnazije, srednje umetničke škole i četvorogodišnje programe srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Isprobavamo sve aspekte sprovođenja mature: infrastrukturu, procedure, zadatke i ocenjivanje.

Opšteobrazovni predmeti obuhvataju test. Stručni predmeti se isprobavaju kroz probni stručni ispit. Umetnički nastavni predmeti podrazumevaju probu praktičnog dela svakog matičnog predmeta.

Proba mature obuhvata sve četvorogodišnje srednje škole, odnosno učenike IV razreda u njima.