logo-white
EUzaTebe_logo

Пилотирање матуре

Пробе завршних и матурских испита

Генерација ученика која се уписала школске 2018/2019. године прва ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. Они ученици који похађају средње стручне школе у трогодишњем трајању полагаће завршни испит у школској 2020/2021. години. Ученици који иду у четворогодишње средње школе – било гимназије, било стручне школе – полагаће државну матуру крајем школске 2021/2022. године.

Пре полагања било завршног испита, било матуре, ученици ће имати два пробна тестирања, такозвана пилотирања. На овим пробама правих испита, полажу тестове под истим условима и поштујући исте процедуре као на правим испитима. Једино је избор задатака прилагођен обиму градива које су до тада савладали. То значи да приликом пилотирања ученици не добијају задатке из наставних јединица са којима се у редовној настави још увек нису срели.

Завршни испит се пилотира једном, а матура два пута.


Не спроводе све средње школе прво пилотирање државне матуре, већ она петина школа коју је изабрало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Ни сви ученици тих изабраних школа не учествују у пилотирању.

Прво пилотирање је спроведено крајем октобра 2020. године на одабраном узорку школа, ученика и задатака. Узорак је обухватио око 100 школа и око 5000 ученика.

Датуми полагања пробних тестова

Drzavna matura

Среда

Тестови из матерњих језика:
Српски језик и књижевност
Мађарски језик и књижевност
Босански језик и књижевност

Drzavna matura

Четвртак

Тест из Математике
Стручни испити
за три образовна профила
из подручја рада
Здравство и социјална заштита
(у Медицинској школи „Београд“ и Медицинској школи „Драгиња Никшић“)

Drzavna matura

Петак

Тестови из стручних испита
Тест из уметничког наставног предмета Солфеђо и хармонија
(у Музичкој школи
„Даворин Јенко“)

Календар пилотирања

projekat matura

Октобар 2020. године: пилотирање завршног испита и прво пилотирање опште, уметничке и стручне матуре

Сви ученици који учествују у пилотирању започели су III разред у јесен 2020. године.

Избор школа које је одредило Министарство просвете, науке и технолошког развоја обухвата разноврсне образовне профиле из трогодишњих, односно четворогодишњих програма средњег стручног образовања и васпитања. Узорак садржи и известан број гимназија и средњих уметничких школа.

Због ванредних околности изазваних пандемијом ковида 19, у првом пилотирању проверавамо првенствено квалитет радних задатака. Оригинални план је био да проверимо и све процедуре дефинисане правним актима (законима, правилницима и упутствима), али то у овим неизвесним околностима није могуће.

У склопу пилотирања, они ученици трогодишњих програма који су учествовали у првом пилотирању (не комплетна одељења) су извршавали стандардизоване практичне задатке у школама (у радионицама) и код послодаваца, у сарадњи са школским управама и послодавцима. У актуелним условима пандемије, није било могуће обезбедити све услове за ове провере, па су неке рађене у мањем обиму од првобитно планираног. Ученици четворогодишњих школа су полагали тестове из општеобразовних предмета.

После пилотирања, следе детаљне анализе резултата. Налази треба да буду достављени школама, а затим и објављени пре краја новембра. На основу њих, уследиће побољшања свих елемената процеса, где год то буде потребно. Планом је предвиђено и да се школама пружи подршка на том пољу.

projekat matura

Мај 2021. године: друго пилотирање опште, уметничке и стручне матуре

Друго пилотирање обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања.

Ако до тада пандемија ковида 19 буде дозволила редовно одвијање наставе у школама, пилотираћемо и процедуре и квалитет задатака. Из општеобразовних предмета полагаће се тест. За стручне предмете ће бити симулиран стручни испит. А за све уметничке наставне предмете пилотираће се практични део испита.

Пилотирање ће обухватити све ученике четворогодишњих средњих школа који тада буду завршавали III разред. Некима од њих ће то бити већ друго искуство пилотирања, после јесењег.

projekat matura

Март 2022. године: пробна матура за школску 2021/2022. годину

Проба матуре обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања.

Испробавамо све аспекте спровођења матуре: инфраструктуру, процедуре, задатке и оцењивање.

Општеобразовни предмети обухватају тест. Стручни предмети се испробавају кроз пробни стручни испит. Уметнички наставни предмети подразумевају пробу практичног дела сваког матичног предмета.

Проба матуре обухвата све четворогодишње средње школе, односно ученике IV разреда у њима.