logo-white
EUzaTebe_logo

Пилотирање матуре

Пробе завршних и матурских испита

По садашњем акционом плану, генерација ученика која је средњу школу уписала школске 2020/2021. године прва ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. Они ученици који похађају средње стручне школе у трогодишњем трајању полагаће завршни испит у школској 2022/2023. години. Ученици који иду у четворогодишње средње школе – било гимназије, било стручне школе – полагаће општу, стручну или уметничку матуру крајем школске 2023/2024. године.

Пре полагања било завршног испита, било матуре, ученици  имају пробна тестирања, такозвана пилотирања. На овим пробама правих испита, полажу тестове под истим условима и поштујући исте процедуре као на правим испитима. Једино је избор задатака прилагођен обиму градива које су до тада савладали. То значи да приликом пилотирања ученици не добијају задатке из наставних јединица са којима се у редовној настави још увек нису срели.

Завршни испит се пилотира једном, а матура два пута. Према актуелном плану, после пилотирања, радиће се и две пробе матуре.


Нису све средње школе спроводиле прво пилотирање државне матуре, већ она петина школа коју је изабрало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Ни сви ученици тих изабраних школа нису учествовали у пилотирању.

Прво пилотирање је спроведено крајем октобра 2020. године, на одабраном узорку школа, ученика и задатака. Узорак је обухватио 101 пилот-школу и око 4500 ученика.

Календар пилотирања

projekat matura

Октобар 2020. године: пилотирање завршног испита и прво пилотирање опште, уметничке и стручне матуре

Сви ученици који су учествовали у пилотирању у јесен 2020. године били су у III разреду.

Избор школа које је одредило Министарство просвете, науке и технолошког развоја обухватио је разноврсне образовне профиле из трогодишњих, односно четворогодишњих програма средњег стручног образовања и васпитања. Узорак је садржао 50 гимназија, 38 средњих стручних школа у четворогодишњем трајању, 10 средњих стручних школа у трогодишњем трајању и 3 уметничке школе – укупно 101 средњу школу.

Због ванредних околности изазваних пандемијом ковида 19, у првом пилотирању провераван је првенствено квалитет радних задатака. Оригинални план је био да проверимо и све процедуре дефинисане правним актима (законима, правилницима и упутствима), али то у овим неизвесним околностима није било могуће, па је проверен онај део процедура који се одвија на нивоу школа.

У склопу пилотирања, они ученици трогодишњих програма који су учествовали у првом пилотирању (не комплетна одељења) извршавали су стандардизоване практичне задатке у школама (у радионицама) и код послодаваца, у сарадњи са школским управама и послодавцима. У условима пандемије, није било могуће обезбедити све услове за ове провере, па су неке рађене у мањем обиму од првобитно планираног. Ученици гимназија су полагали тестове из општеобразовних, а ученици четворогодишњих школа су полагали и тестове из стручних предмета.

После пилотирања, уследиле су детаљне анализе резултата. Сви налази су достављени најпре надлежнима, стручној јавности (заводима и саветима) а затим и пилот-школама. На основу њих, радне групе за израду испитних материјала су до краја пролећа 2021. године већ унапредиле све нацрте припремљених задатака, а радило се и на побољшању свих елемената процедура, где год је било потребно. Планом се школама у оквиру припрема пружа разноврсна подршка – кроз документе, разговоре, обуке и слично.

ПРВО ПИЛОТИРАЊЕ
У СЛИЦИ И РЕЧИ
projekat matura

Април 2022. године: друго пилотирање опште, уметничке и стручне матуре

Друго пилотирање обухвата све гимназије, уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања.

Пилотирамо поново и процедуре и квалитет задатака. Из општеобразовних предмета полаже се тест. За стручне предмете се симулира стручни испит, чији практични део полаже узорак ученика, из образовних профила обухваћених пројектним задатком. За уметничке наставне предмете се не пилотира практични део испита, а Солфеђо и хармонија је једини писани испит који се полаже у склопу пилотирања уметничке матуре.

Пилотирање обухвата све ученике четворогодишњих средњих школа који сада похађају друго полугодиште IV разреда. Некима од њих је то већ друго искуство пилотирања – после оног из октобра 2020. године.

ДРУГО ПИЛОТИРАЊЕ
У СЛИЦИ И РЕЧИ
projekat matura

Март 2023. године: пробна матура за школску 2022/2023. годину

Проба матуре обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања.

Испробавамо све аспекте спровођења матуре: инфраструктуру, процедуре, задатке и оцењивање.

Општеобразовни предмети обухватају тест. Стручни предмети се испробавају кроз пробни стручни испит. Уметнички наставни предмети подразумевају пробу практичног дела сваког матичног предмета.

Проба матуре обухвата све четворогодишње средње школе, односно ученике IV разреда у њима.