logo-white
EUzaTebe_logo

Пилотирање матуре

Пробе завршних и матурских испита

Генерација ученика која се уписала школске 2018/2019. године прва ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. Они ученици који похађају средње стручне школе у трогодишњем трајању полагаће завршни испит у школској 2020/2021. години. Ученици који иду у четворогодишње средње школе – било гимназије, било стручне школе – полагаће државну матуру крајем школске 2021/2022. године.

Пре полагања било завршног испита, било матуре, ученици ће имати пробна тестирања, такозвана пилотирања. На овим пробама правих испита, полагаће тестове под истим условима и поштујући исте процедуре као на правим испитима. Једино ће избор задатака бити прилагођен обиму градива које су до тада савладали. То значи да приликом пилотирања ученици неће добијати задатке из наставних јединица са којима се у редовној настави још увек нису срели.

Завршни испит биће пилотиран једном, а матура два пута.

Календар пилотирања

projekat matura

Новембар 2020. године: пилотирање завршног испита и прво пилотирање опште, уметничке и стручне матуре

Пилотирање ће се спроводити на одабраном узорку школа, ученика и задатака. Сви ученици који учествују у пилотирању биће тада у III разреду.

Избор школа које одреди Министарство просвете, науке и технолошког развоја обухватаће разноврсне образовне профиле из трогодишњих, односно четворогодишњих програма средњег стручног образовања и васпитања. Узорак ће садржати и потребан број гимназија и средњих уметничких школа.

Проверавамо процедуре дефинисане правним актима (законима, правилницима и упутствима) и квалитет радних задатака.

У склопу пилотирања, ученици трогодишњих програма извршавају стандардизоване практичне задатке у школама (у радионицама) и код послодаваца, у сарадњи са школским управама и послодавцима. Ученици четворогодишњих школа полажу тестове из општеобразовних предмета.

После пилотирања, следе детаљне анализе резултата. На основу њих, уследиће побољшања где буде потребно.

projekat matura

Мај 2021. године: друго пилотирање опште, уметничке и стручне матуре

Друго пилотирање обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања.

Поново пилотирамо процедуре и квалитет задатака. Из општеобразовних предмета полагаће се тест. За стручне предмете ће бити симулиран стручни испит. А за све уметничке наставне предмете пилотираће се практични део испита.

Пилотирање ће обухватити све ученике четворогодишњих средњих школа који тада буду похађали III разред.

projekat matura

Март 2022. године: пробна матура за школску 2021/2022. годину

Проба матуре обухвата све гимназије, средње уметничке школе и четворогодишње програме средњег стручног образовања и васпитања.

Испробавамо све аспекте спровођења матуре: инфраструктуру, процедуре, задатке и оцењивање.
Општеобразовни предмети обухватају тест. Стручни предмети се испробавају кроз пробни стручни испит. Уметнички наставни предмети подразумевају пробу практичног дела сваког матичног предмета.

Проба матуре обухвата све четворогодишње средње школе, односно ученике IV разреда у њима.