logo-white
EUzaTebe_logo
Тематски онлајн скупови о државној матури

Тематски онлајн скупови о државној матури

Април 2021.

Упоредо са припремама за друго пилотирање државне матуре, спремамо и тематске скупове о најважнијим аспектима и елементима увођења стандардизованих испита на крају средњег образовања. Реч је о разговорима који ће се – докле год не буду укинуте мере за сузбијање пандемије вирусом ковид-19 – одвијати само онлајн.

Ови виртуелни округли столови са експертима из нашег пројектног тима и са другим стручњацима укљученим у процес припрема  намењени су широј јавности. Организујемо их упоредо са скуповима које смо наменили непосредно средњим школама и школским управама.

Методологија по којој радимо је кровна тема овог серијала; из ње проистичу или се на њу надовезују бројне важне теме. Зато ћемо почети од тог основног питања: шта је код државне матуре боље од садашњег приступа проверавању знања ученика и шта ћемо тим унапређењима постићи. У то спадају, рецимо, одлике задатака и тестова, осигурање њиховог квалитета итд.

Каснији наставци сагледаваће остала битна питања и изазове овог подухвата. Један ће бити посвећен, рецимо, само различитим варијантама државне матуре. То су три типа матуре (плус завршни испит), три нивоа знања, матура на језицима националних мањина, матура за кандидате са сметњама у развоју и инвалидитетом итд. Овај разговор ће представити сву сложеност испитних механизама које треба припремити.

Једна од најважнијих тема биће свакако квалификациона улога државне матуре, односно усклађивање државне матуре са пријемним испитима на факултетима. Резултати државне матуре као основа за упис на високошколске установе могу да се вреднују на много начина, а овај разговор ће бити прилика да се и јавност упозна са пуним распоном тих опција и њиховим предностима и ограничењима.

Једна од тема обухватиће предуслове увођења државне матуре, односно њену одрживост на дужи рок. Биће речи о националном испитном центру и неопходној инфраструктури за припрему и извођење ових испита.

Има још много важних тема, које ћемо постепено отварати. Један од ових скупова планирамо да посветимо и оним питањима на тему државне матуре која најчешће добијамо од грађана.

Ове скупове, које планирамо да покренемо у априлу, моћи ћете да пратите и преко наших званичних страница на друштвеним медијима. Тачан распоред тема и термина, односно имена учесника, објавићемо благовремено.