logo-white
EUzaTebe_logo
Стручни скуп „Пут ка квалитетном образовању: нови стандарди постигнућа“

Стручни скуп „Пут ка квалитетном образовању: нови стандарди постигнућа“

15. јун 2022.

Скуп су заједно организовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, уз подршку тимова пројекта државне матуре и пројекта Подршка ЕУ реформи образовања у Србији.

На скупу су стручној јавности били представљени:

  • концептуални оквир за развијање стандарда постигнућа за крај основног и општег средњег образовања у Републици Србији,
  • методологија за израду стандарда постигнућа, и
  • нови стандарди развијени на основу ових докумената.

Учеснике скупа су на почетку поздравили:

  • у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Милан Пашић, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање;
  • у име Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, директор Бранислав Ранђеловић,
  • и у име два пројекта чији су стручни тимови заједно израђивали нове стандарде, Грегор Мохорчич, вођа тима Пројекта државне матуре.

О концепту и методологији за развој стандарда постигнућа говорила је Драгица Павловић Бабић, чланица мешовитог стручног тима који је креирао нове стандарде постигнућа.

Затим су говориле Гордана Чапрић, из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, и Дејана Милијић Субић, заменица директора Завода за унапређивање образовања и васпитања. Оне су тему конкретизовале кроз разне изазове на путу од стратегије до имплементације. Било је речи о изради нових програма наставе и учења према новим стандардима и о хармонизацији читавог образовног процеса, не само кроз нове стандарде, већ и кроз одговарајуће матурске испите. Детаљно је обрађена и тема припреме наставника за примену ових нових стандарда у настави.

Уследила је једночасовна панел-дискусија о стандардима постигнућа у пракси. Модератор је био Бранислав Ранђеловић, а учествовали су: Ката Симић Мишић, руководитељка центра за испите ЗВКОВ-а, Дејана Милијић Субић, Татијана Глишић Милутиновић, руководитељка Центра за развој квалификација и подршку секторским већима Агенције за квалификације, Радивој Стојковић, председник Националног просветног савета и Синиша Којић из Савета за стручно образовање и образовање одраслих.

Скуп је затворила Марија Крнета, руководитељка Групе за средње опште и уметничко образовање и васпитање Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Надахнуто је истакла предности нових образовних стандарда, али и изазове у пракси који могу да утичу на њихову примену – неизвесну спремност наставника да их примене, недовољну опремљеност школа и потребу да се и образовна регулатива хармонизује са овим новим смерницама.

* * *

Нови стандарди постигнућа биће подлога за развој нових програма наставе и учења, уџбеника и програма припреме наставника. Омогућиће временом унапређење квалитета наставног процеса и образовања у целини. Зато настојимо да најпре стручну јавност упознамо са овим важним новинама.

Циљ нам је да помогнемо доносиоцима одлука и креаторима образовних политика, који трасирају националне правце развоја образовања. Кроз ове нове стандарде постигнућа, обезбедићемо услове да то раде на доследно дефинисаним основама.

Наредни кораци обухватиће рад на развоју исхода и програма наставе учења, како би се нови стандарди применили у пракси. То ће омогућити да компетенцијски приступ заиста заживи у настави.

* * *

Стручни скуп је одржан у среду, 15. јуна 2022. године, у хотелу Мона Плаза у Београду, у времену од 10 до 15 часова. Фотографије са скупа погледајте у нашој галерији.