logo-white
EUzaTebe_logo
Резултати првог пилотирања матуре

Резултати првог пилотирања матуре

14-15.април 2021.

Иако су детаљне анализе потрајале недељама, кључне резултате првог пилотирања представили смо надлежним установама – Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводу за унапређивање образовања и васпитања – одмах по завршетку тог сагледавања.

Део анализе обухвата резултате тестова. Не вреднујемо индивидуалне резултате ученика, нити оцењујемо наставнике и школе. Вреднујемо квалитет задатака – колико су разумљиви, недвосмислени, решиви унутар предвиђеног времена и слично.

Други део анализе обухвата испитивање свих учесника о самом процесу. Анкетни упитници који прате тестове, намењени ученицима, наставницима и другим учесницима првог пилотирања, обезбеђују потпунији увид у кључне елементе државне матуре.

Због превентивних мера против ширења заразе вирусом ковид-19, предвиђени скупови са пилот-школама нису могли да буду одржани како је планирано. После прилагођавања тим ограничењима, реализовани су електронским путем, посредством платформе Zoom. Одржана су четири скупа, сваки са по двадесетак пилот-школа, два у уторак 14. и два у среду 15. априла.

Детаље прочитајте овде.

Skip to content