logo-white
EUzaTebe_logo
Резултати првог пилотирања матуре

Резултати првог пилотирања матуре

Децембар 2020.

Иако ће детаљне анализе потрајати дуго, кључне резултате првог пилотирања предстаљамо јавности убрзо по његовом завршетку. Позивамо заинтересоване представнике медија, стручњаке и образовне раднике, као и ученике, да се укључе у прелиминарно сагледавање овог битног искуства.

Део анализе обухвата резултате тестова. Не вреднујемо индивидуалне резултате ученика, нити оцењујемо наставнике и школе. Вреднујемо квалитет задатака – колико су разумљиви, недвосмислени, решиви унутар предвиђеног времена и слично.

Други део анализе обухвата испитивање свих учесника о самом процесу. Анкетни упитници који прате тестове, намењени ученицима, наставницима и другим учесницима првог пилотирања, обезбеђују потпунији увид у кључне елементе државне матуре.

Време и место одржавања објавићемо благовремено.