logo-white
EUzaTebe_logo
Радионица за надлежне о имплементацији нових стандарда постигнућа за крај основне и средње школе

Радионица за надлежне о имплементацији нових стандарда постигнућа за крај основне и средње школе

6-8 јул 2022.

Тродневна радионица „Експертска анализа и правци имплементације нових стандарда постигнућа за крај основне и средње школе“ окупила је представнике институција које имају пресудан утицај на будућу примену нових стандарда постигнућа.

Нови стандарди су резултат вишемесечног заједничког рада стручњака два пројекта која је подржала Европска унија; то су РЕдиС и пројекат државне матуре. У оквиру те сарадње, дефинисан је и усвојен нацрт методологије израде нових стандарда за општеобразовне предмете за основну и средњу школу и затим су дефинисани и ти нови стандарди. Они су стручној јавности представљени средином јуна, на пленарном уводном стручном скупу у Београду.

Ова практична радионица у јулу имала је за циљ да упозна релевантне стручњаке из кључних институција са концептом, садржајем и основним структуралним полазиштима нових стандарда постигнућа и да им истовремено координише да заједнички припреме предлог активности које би у оквиру образовног система требало реализовати, да би се ови нови стандарди за крај основног и средњег образовања успешно применили.

Први дан је био посвећен упознавању учесника са садржајем нових стандарда, и са кључним новинама које они доносе. Другог дана, организовани у предметне тимове, учесници су детаљно анализирали нове стандарде према одређеним критеријумима. Разматрали су их према заступљености кључних компетенција, нивоима когнитивног процесуирања информација, и хоризонталној и вертикалној повезаност исхода.

Потом су се учесници поделили у тимове по установама у којима раде. Те групе су затим формулисале предлоге активности које би требало спровести да би се нови стандарди успешно увели у регулативу и у праксу. На крају радионице, трећег радног дана, сви учесници су појединачно узећи учешћа у заједничкој дискусији. Циљ је била валидација предложених мера и активности.

Радионица је окупила представнике кључних институција које ће бити укључене у припрему и спровођење нових стандарда – Министарства просвете, науке и технолошког развоја, (укључујући и представнике школских управа), Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Агенције за квалификације.

Идентификоване су кључне активности које би требало реализовати у оквиру имплементације нових стандарда. Утврђени су и кључни преуслови које треба обезбедити да би надлежне институције могле успешно да реализују те предвиђене активности. Утврђене су и надлежности – која институција треба да спроведе коју од активности – како би ови нови стандарди заживели у образовном систему.

Ове мере и активности обухватају, између осталог:

  • јавну расправу
  • релевантне фокус-групе наставника и других стручњака,
  • припрему регулаторног оквира за имплементацију нових стандарда,
  • обуке ширег корпуса надлежних, просветних саветника, сарадника образовних завода, наставника и других запослених у школама,
  • сарадњу са наставничким факултетима који обављају иницијално образовање наставника,
  • активно развијање Програма наставе и учења који би били у складу са стандардима,
  • координацију са телима задуженим за квалификације, претходно учење и сертификације,
  • постизање медијске подршке и квалитетно и редовно информисање јавности, и слично.

Садржај овог тродневног скупа кодификован је кроз резиме, закључке и препоруке за Акциони план за имплементацију стандарда постигнућа.