logo-white
EUzaTebe_logo
Округли сто о коришћењу података и резултата државне матуре

Округли сто о коришћењу података и резултата државне матуре

19. октобар 2022.

Овај скуп је проистекао из закључака радионице одржане почетком јуна ове године у Врњачкој Бањи. Наиме, тада су покренута и питања које би све податке и информације требало да садржи редовни извештај о спровођењу државне матуре и коме су те информације намењене. Истовремено је предложено и одржавање стручног скупа на коме ће се о томе разговарати и дати препоруке за будуће анализе и садржај извештаја о њима.

Циљеви скупа

У овој фази је важно дефинисати садржај и распон будућих извештаја о резултатима државне матуре, како бисмо на време обезбедили неопходне улазне податке за израђиваче софтвера. На тај начин се обезбеђује да се добијени подаци лако анализирају и различити пресеци приказују аутоматски, без потребе да неко накнадно уноси исте податке у одвојен софтвер за анализу, уз могућност грешке.

Стога су Пројекат државне матуре и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовали овај округли сто, уз учешће представника различитих институција и тела (МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, НПС, ССООО, Комисија за праћење матуре, РЗС…). Сврха скупа је била да се заједнички сагледају начини на које различите образовне институције могу да користе обрађене податке са државне матуре.

Идеја је била да на округлом столу анализу резултата државне матуре сагледамо из различитих аспеката, како бисмо обраду података планирали у складу са потребама различитих корисника. Такође је разматрано и питање увида јавности у резултате анализа.

Ток округлог стола

После уводних поздравних речи домаћина и модератора скупа, Грегора Мохорчича, вође тима Пројекта државне матуре, скуп је отпочео темом „Добре праксе у анализи и представљању резултата тестирања“. У првом излагању, о десетогодишњем искуству са извештавањем о резултатима завршног испита на крају основног образовања, говорила је Јелена Недељковић, саветница за развој испитних програма и припрему испитних инструмената, из ЗВКОВ-а.

„Извештаји о резултатима међународних истраживања“ је разноврсна тема коју је сажето изложила и илустровала Смиљана Јошић, чланица тима Пројекта државне матуре. Она се затим осврнула и на изазове анализе резултата два пилотирања државне матуре – другу тему скупа. Између осталог, објаснила је на који начин се, упркос ниској мотивисаности ученика који су у њима учествовали, могао поуздано измерити квалитет, односно објективност задатака. Објаснила је и како је урађена провера оцењивања после другог пилотирања и шта је та провера показала.

Отворивши трећу тему скупа, „Како образовне институције користе податке са државне матуре“, Грегор Мохорчич је нагласио да су подаци нова валута у читавом свету, али да су у домаћим установама недовољно коришћени.

На тему оцењивања се надовезао Милош Благојевић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих. Праћењем просечних оцена кроз еС-дневник током четири године, показало се да објективност оцењивања у извесној мери осцилира.

Он је говорио и о неким актуелним закључцима надлежног министарства. На пример, одлучено је да будуће пробе државне матуре обавезно обухвате ученике који ће је заиста полагати, што није био случај у пилотирањима.

Ката Симић Мишић, руководитељка Центра за испите Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, пренела је искуство са студијске посете сродној установи у Холандији. Тамо постоји одељење за анализе, у ком ради 40 људи, пренела је учесницима округлог стола. Нагласила је важност података и увида за школе чији ученици полажу испите, како би се одржала мотивисаност њихових колектива за читав процес тестирања.

Бранислав Ранђеловић, в.д. директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, истакао је да дуге текстуалне извештаје у свету све више замењују богато илутровани сажети прегледи података и да се и у ЗВКОВ-у ускоро прелази на тај формат. Нагласио је значај максималног искоришћења софтвера за спровођење националних тестирања, односно неопходност да се параметри за анализе унапред предвиде, како би се анализе обавиле директно унутар апликације, без мигрирања података у други софтвер. Школама су подаци са тих испита потебни пре наредне школске године, нагласио је.

У даљој дискусији по овој теми учествовали су представници Националног просветног савета, Друштва математичара Србије, Савета за средње стручно образовање и образовање одраслих и други учесници. Речено је да нису сасвим упоредиви подаци са завршног испита на крају основног образовања и подаци из тестирања у средњем образовању. Истакнуто је и да одговрајаући софтвер за машинско учење има велики потенцијал да додатно продуби анализе прикупљених података. Наглашен је и стратешки циљ прећења успешности свих појединаца који се образују, због ког је у систем и уведен јединствени образовни број ученика (ЈОБ).

Било је речи и о питању да ли, односно колико регулатива прати ове тенденције. Располагање великим корпусом индивидуализованих података је осетљиво и отвара питање ко тим подацима сме да приступа и у које сврхе.

У оквиру завршног блока скупа, Јавност и поверљивост података са државне матуре, истакнут је значај јавних увида у резултате (и постигнућа ученика и постигнућа школа), али уз мере које би спречиле брзоплете закључке, олако ширење полуинформација и сензационализам.

У том контексту је разматрано и питање рангирања школа. Дошло до консензуса да рангирање само по себи није некорисно, али да се не сме заснивати само на матурским резултатима, јер је то само једно од многих мерила. Такође је наглашено да је нужно сагледати целокупан контекст у ком школе раде (нпр. социо-економске факторе) и да без тих увида не може ни бити валидног вредновања школа. Било је речи и о искуствима неких других земаља на том плану упоређивања школа.

Завршетак дискусије је указао и на неке пропуштене прилике, недоследности и изазове у пракси. Чуло се и да је аналитика потпуно нова технологија, односно да свеобухватне анализе масовних сетова података омогућују крупан цивилизацијски скок, упоредив са почецима прве индустријске револуције. Из тог искуства могуће је предвидети како ће тећи и увођење ове иновације, а и разумети да су пропусти део финог подешавања тих алата, које нам тек следи.

Округли сто је одржан у сали хотела Енвој у Београду, у среду, 19. октобра 2022. године, између 10 и 14 часова.

Skip to content