logo-white
EUzaTebe_logo
Округли сто на тему квалитета испитних материјала

Округли сто на тему квалитета испитних материјала

16. новембар 2022.

Настављајући циклус јавних скупова о државној матури,  организовали смо полудневни скуп за размену информација и искустава стручњака на тему припремању матурских питања и задатака, односно тестова. Окупили смо представнике институција задужених за припрему, реализацију и евалуацију државне матуре.

Са колегама које непосредно припремају масовна тестирања у нашем образовном систему разговарали смо о томе како обезбедити квалитет испитних материјала за државну матуру. Детаљно смо размотрили мере и активности које су нужне да би испитни материјали испунили све стручне захтеве и достигли највиши стандард квалитета.

Кроз уводна излагања и каснију отворену дискусију, дефинисали смо предуслове за развој испитних инструмената униформног квалитета. Остваривање тих предуслова треба да омогући да будућа државна матура из године у годину испуни све три своје улоге – сертификациону, селекциону и евалуциону.

Уводна излагања

Недавна студијска посета холандском центру за стандардизована тестирања ЦИТО (CITO) пружила је прилику нашим стручњацима да сагледају добре праксе по којима је ова установа у Европи позната. Њихов процес, чули смо од колегинице из тима Пројекта државне матуре, Александре Росић, почива на осам корака у процесу припреме испитних материјала.

Колегиница Катарина Глишић из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања сумирала је сазнања које су домаћи стручњаци у октобру стекли у Словенији и Хрватској, током студијске посете тамошњим установама које спроводе њихове националне испите. Упоредила је њихове процедуре са нашим процедурама током припрема завршног испита за ученике основних школа.

Колега Радиша Микарић из Центра за стручно образовање и образовање одраслих Завода за унапређивање образовања и васпитања говорио је о начинима на које они проверавају квалитет испитних материјала за стручну матуру. Описао је читав годишњи циклус припрема испитних материјала. Нагласио је да се практични испити од општеобразовних предмета разликују по једној крупној одлици – питања су јавно позната неколико месеци пре полагања, за разлику од брижљиво скриваних матурских задатака за теоријске испите.

Истакао је да је, у условима скромних буџета, пресудан допринос средњих стручних школа; многе школе прихватају да буду домаћини демонстрационих обука за оцењивање практичних испита, за што ЗУОВ не би имао довољно средстава. Пренео је и да су сарадници Центра који су се укључили у рад радних група у склопу Пројекта државне матуре много научили о припреми тестова, што ће им добро доћи у предстојећем периоду стандардизације тестирања ученика из свих типова средњих школа.

Колегиница Александра Росић изложила је процес рада радних група за израду испитних материјала у оквиру Пројекта државне матуре, где је координисала рад  25 група за општеобразовне и уметничке предмете. Говорила је о обукама које су чланови радних група прошли, о детаљним извештајима које су групе добиле после анализе испитних задатака на оба пилотирања и о разним изазовима са којима су се чланови група сретали у пракси.

Поделила је са учесницима округлог стола најважније закључне и препоруке до којих су радне групе дошле за ове четири године рада. Навела је и тачне кораке кроз које је текао процес припрема испитних материјала током Пројекта државне матуре, који је резултирао базом од око 17 хиљада задатака.

Дискусија

Дискусија, која је трајала дуже од два сата и обухватила све учеснике, довела је до неких битних закључака и напомена. Чуло се да ће, са увођењем државне матуре, нова култура тестирања имати велики утицај на наставу. У почетку та разлика може бити значајна, али касније треба тежити потпуном складу, кад државна матура бива само природан завршетак средњег образовања.

Новина коју су доследно увеле све радне групе у склопу Пројекта били су задаци који су проверавали компетенције, а не само познавање уџбеничких садржаја. То је дугорочно гледано најбитнија полуга за побољшање образовања коју државна матура има. Напоменуто је да, међутим, крупне промене треба уводити полако, да би се предупредили очекивани отпори.

Поменути су и факултети и рад који предстоји на усаглашавању њихових уписних процедура са државном матуром. Наглашено је да је за поверење факултета пресудан управо квалитет испитних материјала.

Међутим, отворено је питање како ће Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања успети да створи услове за паралелан рад тако великог броја радних група (око 50) у безбедним условима који омогућују тајност рада, и то у исто време кад запослени припремају и завршне испите за основне школе. Као илустрација, чуо се податак да, например, само методичара у ЦИТО-у (CITO) има више него што ЗВКОВ укупно има запослених.

Закључци

При завршетку дискусије, изнети су и неки корисни предлози, например, размена информација или непосредни договори (тамо где је то могуће) између различитих радних група, ради постизања униформности материјала. Истакнута је и важност сталног дијалога са надлежнима.

Предложено је и да радне групе размене информације са одговарајућим факултетским катедрама и постигну ближу сарадању са њима, свака у својој области. Истакнута је и важност даље промоције државне матуре, како би ученици стекли поверење у процес који их чека и како би будући чланови радних група били свесни важности посла ког се подухватају.

Истакнути су и сви крупни резултати четворогодишњег рада на припремама за државну матуру. Образовни систем добија базу од око 17 хиљада задатака. Ту је затим корпус људи који су радили у радним групама и временом прошли врло специфичне, веома корисне обуке. Израђени су приручници за све предмете и образовне профиле, као и приручник за рад у радним групама и детаљна упутства за припрему испитних материјала.

Затварајући скуп, вођа тима пројекта државне матуре Грегор Мохорчич замолио је учеснике да својим институцијама пренесу све оно што је на скупу заједнички дефинисано.

Skip to content