logo-white
EUzaTebe_logo
Obuke školskih timova za drugo pilotiranje državne mature

Obuke školskih timova za drugo pilotiranje državne mature

28.2.-15.3. 2022.

Obuke školskih timova za drugo pilotiranje održane su krajem februara i u prvoj polovini marta 2022. godine. Bile su namenjene školskim timovima, učenicima i roditeljima. Učesnike su birale i delegirale same škole.

U saradnji sa školskim upravama, obuke su sproveli stručnjaci Projekta državne mature, u organizaciji i pod nadzorom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U Vojvodini su ove obuke pratili predstavnici Pokrajinskog sekretarijata i Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Školski timovi su imali po četiri člana. Činili su ih: direktor/ka škole ili sekretar/ka školske maturske komisije (ŠMK), stručni saradnik/ca i po dva delegirana predstavnika (ili predstavnice) nastavničkog veća.

Timove učenika činilo je po četvoro učenika – članova Učeničkog parlamenta. Polovinu tima činili su učenici/ce četvrtog razreda (jer maturanti učestvuju u pilotiranju mature). Drugu polovinu učeničkih timova činili su učenici/ce sadašnjeg drugog razreda, jer je to prva generacija koja treba da polaže državnu maturu.

Tim roditelja su činili: četiri roditelja iz sastava Saveta roditelja: po mogućnosti sva tri člana Školskog odbora i jedan član Saveta koji je roditelj učenika drugog razreda.

Ove obuke za školske timove su bile jednodnevne, prilagođene tipu škole i održavane su u manjim grupama. Održano je 180 obuka tokom dve sedmice, preko zum platforme. Vodili su ih treneri u parovima i obilovale su vežbama i prilikama za diskusiju.

Učesnici su svakodnevno evaluirali ove sesije. U velikom postotku su hvalili ovo iskustvo, naročito učenici, koji su isticali da nemaju često priliku da postavljaju detaljna pitanja i dobijaju neposredne odgovore.