logo-white
EUzaTebe_logo
Обуке на тему бодовања за радне групе које раде испитне материјале

Обуке на тему бодовања за радне групе које раде испитне материјале

2 -18. јун 2021.

По завршетку првог пилотирања, анализе свих прикупљених података донеле су бројне увиде, али и идеје. Међу предлозима за унапређење процеса припреме државне матуре истакла се потреба да се уједначе принципи бодовања разних типова задатака у тестовима.

Брзо смо реаговали и припремили консултативне обуке за чланове радних група, који – уз испитна питања и задатке – припремају и упутства за бодовање. Ова упутства се преносе оцењивачима, који су дужни да их доследно примењују у вредновању ученичких одговора.

Ове обуке су структурисане као двочасовни стручни разговори са члановима радних група. Користили смо бројне конкретне примере са којима су се оцењивачи срели у оцењивању задатака током првог пилотирања.

Садржај обука

Било је речи о разлици између кодова (потпун одговор, нетачан одговор, друкчији одговор, без одговора и сл.) и бодова (0 бодова за погрешан одговор, 1 бод за тачан одговор и слично). Наглашено је да бодови треба да изражавају само степен тачности одговора (нпр. нетачан, делимично тачан, и тачан), али не истовремено и степен тежине задатка.

Кодови не служе за оцењивање ученика, већ омогућују анализу теста. Кодови су добар инструмент за креаторе тестова, јер детаљније описују структуру ученичких одговора. Захваљујући кодовима, креатори тестова могу да процене валидност дистрактора, могу да уоче типичне грешке и слично. Писци задатака на тај начин сазнају нове податке о својим задацима, који у случају државне матуре не смеју бити унапред тестирани, и та сазнања касније користе кад креирају нове задатке

Током обуке је објашњен и појам блок-задатака, којима се проверава више од једног стандарда постигнућа. Приказани су примери задатака који јесу блок-задаци:

Наглашено је да има и задатака који на први поглед делују као блок задаци, али то заправо нису (на пример, задаци спаривања).

Предавачи су указали на то колико је изазовно одредити време потребно за успешно решавање задатака. Нагласили су да се то време не сме одредити према томе колико брзо би нпр. предметни наставници или одлични ученици одговорили на одређено питање, већ према разним врстама ученика, нпр. и онима који нису нимало сигурни у своја знања, већ оклевају кад дају одговоре.

Пажњу смо посветили и изазовима бодовања питања отвореног типа, која је знатно теже бодовати него она са понуђеним одговорима.

Разматрали смо и неке примере прецизних инструкција у упутствима за оцењивање, насупрот примерима оних непрецизних.

На крају су разматране и спецификације за тестове, на основу којих се из банке задатака бирају одговарајућа питања и састављају тестови. План спецификације одређује каква ћемо све питања користити у тесту – према нивоима постигнућа, према типу задатка и према доменима.

Завршни блок сваког термина био је посвећен конкретним питањима и дилемама са којима су се чланови радних група срели у пракси.

У закључку, препорука наших стручњака је да бодовање увек треба радити паралелно са припремањем задатака. Тиме се избегава ризик да завршени задаци накнадно захтевају бројне допуне или ревизије.

Распоред обука радних група за израду испитних материјала

Опште и уметничко образовање

Среда, 2. јун 2021.

Српски језик
Српски као нематерњи
Албански
Босански
Бугарски
Мађарски
Румунски

Петак, 4. јун 2021.

Словачки
Русински
Хрватски
Немачки
Француски
Шпански

Уторак, 8. јун 2021.

Руски
Енглески
Италијански
Математика
Физика
Хемија

Среда,  9. јун 2021.

Историја
Географија
Биологија
Музика

Стручно образовање

Петак, 11. јун 2021.

Електротехника

Понедељак, 14. јун 2021.

Здравство и социјална заштита
Личне услуге
Геологија, рударство и металургија
Хемија, неметали и графичарство

Уторак 15. јун 2021.

Економија, право и администрација
Трговина, угоститељство и туризам
Машинство и обрада метала

Четвртак, 17. јун 2021.

Геодезија и грађевинарство
Шумарство и обрада дрвета
Пољопривреда, производња и прерада хране

Петак 18. јун 2021.

Саобраћај
Текстилство и кожарство

Skip to content