logo-white
EUzaTebe_logo
Обука за развој образовних стандарда – Радне групе за психологију, социологију и филозофију

Обука за развој образовних стандарда – Радне групе за психологију, социологију и филозофију

6-7. децембар 2021.

Ову уводну обуку су похађале три недавно формиране радне групе за израду образовних стандарда. То су групе за Психологију, Социологију и Филозофију. Остале радне групе за израду стандарда похађале су овакву дновневну обуку у августу ове године. Предавачи су, као и раније, били Драгица Павловић Бабић и Александар Бауцал, експерти Пројекта државне матуре.

Први дан

На почетку првог дана било је речи о искуствима нашег образовног система са формулисањем и употребом образовних стандарда. Кроз разговор са полазницима и разноврсне материјале, сагледан је актуелни статус психологије, социологије и филозофије.

Предавачи су затим представили концептуални оквир за развој стандарда образовних постигнућа у основном и средњем образовању. После паузе, уследила је дискусија о концептуалним решењима, као и о очекивањима и бригама учесника.

Предавачи су овај блок завршили представивши методологију за развој стандарда образовних постигнућа у основном и средњем образовању. Дискусија о методолошком оквиру уследила је после паузе за ручак.

Други дан

Послеподневни термин првог дана био је посвећен кључним компетенцијама и њиховом месту у предметним стандардима. Учесници су потом садржај првог дана резимирали кроз дискусију.

Јутарњи термин другог дана обуке био је посвећен методологији израде стандарда. Разматрана су кључна знања, когнитивни процеси и карактеристике контекста, кроз презентацију и пратећу дискусију. Интерактивна разрада ове теме обухватила је конкретне смернице за развој опште и специфичних предметних компетенција.

Уследио је рад у групама најпре на елементима опште предметне компетенције за сваки предмет, који је завршен кратким представљањем резултата. По истом проседеу, обрађене су и елементи специфичних компетенција за сваки од три предмета.

Поподневни термин обухватио је формулисање исхода образовног циклуса. За то су учесници добили методолошке смернице од предавача. После презентације, групе су радиле на формулисању исхода за своје предмете.

Закључак другог дана обуке био је посвећен наредним корацима и договору о начину рада.

Обуке су оба дана завршене на време.

Фотографије са другог дана обуке погледајте у нашој Галерији.

Skip to content