logo-white
EUzaTebe_logo
Evaluacija drugog pilotiranja – radionica za nadležne

Evaluacija drugog pilotiranja – radionica za nadležne

2-3. jun 2022.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Projekat državne mature organizovali su početkom juna u Vrnjačkoj banji dvodnevnu evaluacionu radionicu posvećenu drugom pilotiranju državne mature, koje je sprovedeno početkom aprila ove godine.

Sem predstavnika Ministarstva prosvete i Projekta, skupu su prisustvovale i kolege iz školskih uprava, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kao i direktori srednjih škola – predstavnici različitih zajednica srednjih škola. Zajedno sa domaćinima, okupilo se preko 60 učesnika iz nadležnih ustanova.

Cilj radionice bio je da sa svim akterima ovog procesa neposredno razgovaramo o iskustvima, dobrim aspektima, ali i delovima procesa koje je neophodno unaprediti u narednom periodu. Ovo podešavanje procedura je nužno kako bi obrazovni sistem 2024. godine bio u potpunosti spreman za uvođenje državne mature.

Nakon što su eksperti projekta državne mature prethodnih nedelja obradili najvažnije podatke o pilotiranju, odlučeno je da se ovog puta pokazatelji i zaključci dobijeni kroz analizu rezultata testova i uvida iz upitnika učesnika testiranja, predstave nadležnima istovremeno, a ne kroz seriju odvojenih prezentacija u raznim ustanovama.

Namera je bila da se kroz otvorenu diskusiju, a na osnovu iskustva iz prakse, zajednički dođe do rešenja dilema i da se definišu jasne smernice kako da se u predstojećem periodu proces pripreme i sprovođenja državne mature unapredi. Plan je da se zatim dogovorena rešenja ugrade u dokumenta kojima će se ubuduće uređivati taj proces.

Prvi dan

Na početku ovog dvodnevnog skupa, eksperti projekta državne mature su nadležnima predstavili rezultate koje su učenici četvrtih razreda postigli na probnim testiranjima drugog pilotiranja. Takođe su predstavili zaključke o procedurama i sprovođenju pilotiranja, na osnovu upitnika koje su različite grupe učesnika popunjavale posle testiranja.

Učesnici skupa su čuli i osvrte na pilotiranje iz ugla Ministarstva, odnosno projekta. Na osnovu svega iznetog, proces uvođenja državne mature je podeljen na devet delova, odnosno koraka:

  1. Baze podataka i prijavljivanje
  2. Razvoj ispitnih materijala i tehnička priprema ispitnih materijala
  3. Logistika (slanje i vraćanje materijala)
  4. Organizacija polaganja ispita
  5. Regularnost sprovođenja ispita
  6. Ocenjivanje
  7. Obuke i podrška školama
  8. Informisanje
  9. Evaluacija

Posle uvodnog, plenarnog dela, učesnici su tokom popodnevne radionice podeljeni u mešovite grupe, koje su činili predstavnici različitih institucija. Svaka od tih grupa je zatim dobila priliku da ponudi ideje i napomene o dva od devet delova procesa.

Svoje usaglašene ideje i komentare grupe su zatim evidentirale, a te zapise su potom druge grupe komentarisale. Na taj način je po više puta i iz više uglova razmotren svaki od delova procesa. O određenim pitanjima je bilo i neslaganja, a diskusija o njima je pružila mogućnost svima da iznesu svoja zapažanja, napomene ili iskustva.

Drugi dan

Sutradan su grupe redom izlagale zaključke prethodnih razmatranja svih devet koraka u procesu. Tako su svi učesnici došli u priliku da čuju šta su njihove kolege iz drugih grupa smatrale za važno u ovom kontekstu.

Bilo je raznovrsnih predloga oko datuma do kog je nužno uneti prijave za ispite u informatički sistem. Predstavnici Centra za ispite ZVKOV-a, koji treba da preuzmu organizaciju čitave državne mature, zalagali su se da taj rok bude 30. septembar.

Čula su se i brojna mišljenja da je to za učenike prerano i da im treba, posle profesionalne orijentacije tokom prvog polugodišta, ostaviti vremena da se za maturske ispite prijave tek u zimu, manje od pola godine pre polaganja. Predloženo je i da se ostavi mogućnost učenicima da se sami prijave elektronskim putem, s tim da škole dobiju uvid u te prijave.

Još jedna od krupnih dilema odnosila se na polaganje u velikim salama, naspram polaganja u više učionica. Napomenuto je da se mora voditi računa i o školama sa izdvojenim odeljenjima i da treba uskladiti redosled kandidata sa redosledom kojim su upisani u školske evidencije.

Bilo je reči i o raspoređivanju dežurnih nastavnika i supervizora, kao i o organizaciji nastave ostalih učenika tokom maturskih testiranja, odnosno radnih obaveza nastavnika i spoljnih saradnika, koji takođe mogu biti uključeni u proces.

Obezbeđivanje pune tajnosti materijala i regularnosti ispita tokom polaganja su takođe bile teme koje su izazvale dužu diskusiju.

U okviru teme o obukama škola i pripremi svih učesnika, pohvaljene su obuke organizovane u mesecima koji su prethodili pilotiranju. S obzirom da će uskoro postojati i informatički sistem za sprovođenje državne mature, rečeno je da će i za njegovo korišćenje biti pripremljene odgovarajuće obuke.

Grupe su se brzo saglasile oko svih potrebnih vidova komunikacije sa školama, kandidatima, roditeljima i drugim zainteresovanim. Nije međutim bilo vremena da se ulazi u detalje konkretne organizacije tog složenog mehanizma. Potrebne su dodatne konsultacije o tome kako će se obezbediti regularno informisanje svih zainteresovanih.

Učesnici su se složili da je evaluativna uloga državne mature veoma važna i da treba svim zainteresovanima – školama, fakultetima, itd. –  dati pristup anonimizovanim rezultatima, jer će to svima omogućiti da poboljšaju rad.

Iznet je predlog da se organizuje stručni skup na temu budućih izveštaja za nadležne, odnosno za škole, na osnovu kojih bi mogli da se definišu elementi obrazovnih politika, odnosno povratne informacije školama, kako bi se svi u svom domenu unapređivali. Trenutno u sistemu nije dovoljno razvijen kapacitet za takvo vrednovanje, pa bi stručni skup pomogao da se ti dragoceni instrumenti razviju.

Zaključci

Dvodnevna radionica je završena plenarnim zasedanjem užeg sastava učesnika, koji su činili predstavnici Ministarstva, oba zavoda i stručnjaci projekta državne mature.

Ishodi radionice će poslužiti tome da se precizira i dopuni akcioni plan uvođenja državne mature, kao i da saradnja različitih ustanova koje su nadležne za određene aspekte mature, bude neposredna i efikasna.

Fotografije sa skupa pogledajte u našoj galeriji.