logo-white
EUzaTebe_logo
Евалуација другог пилотирања – радионица за надлежне

Евалуација другог пилотирања – радионица за надлежне

2-3. јун 2022.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Пројекат државне матуре организовали су почетком јуна у Врњачкој бањи дводневну евалуациону радионицу посвећену другом пилотирању државне матуре, које је спроведено почетком априла ове године.

Сем представника Министарства просвете и Пројекта, скупу су присуствовале и колеге из школских управа, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и директори средњих школа – представници различитих заједница средњих школа. Заједно са домаћинима, окупило се преко 60 учесника из надлежних установа.

Циљ радионице био је да са свим актерима овог процеса непосредно разговарамо о искуствима, добрим аспектима, али и деловима процеса које је неопходно унапредити у наредном периоду. Ово подешавање процедура је нужно како би образовни систем 2024. године био у потпуности спреман за увођење државне матуре.

Након што су експерти пројекта државне матуре претходних недеља обрадили најважније податке о пилотирању, одлучено је да се овог пута показатељи и закључци добијени кроз анализу резултата тестова и увида из упитника учесника тестирања, представе надлежнима истовремено, а не кроз серију одвојених презентација у разним установама.

Намера је била да се кроз отворену дискусију, а на основу искуства из праксе, заједнички дође до решења дилема и да се дефинишу јасне смернице како да се у предстојећем периоду процес припреме и спровођења државне матуре унапреди. План је да се затим договорена решења уграде у документа којима ће се убудуће уређивати тај процес.

Први дан

На почетку овог дводневног скупа, експерти пројекта државне матуре су надлежнима представили резултате које су ученици четвртих разреда постигли на пробним тестирањима другог пилотирања. Такође су представили закључке о процедурама и спровођењу пилотирања, на основу упитника које су различите групе учесника попуњавале после тестирања.

Учесници скупа су чули и осврте на пилотирање из угла Министарства, односно пројекта. На основу свега изнетог, процес увођења државне матуре је подељен на девет делова, односно корака:

  1. Базе података и пријављивање
  2. Развој испитних материјала и техничка припрема испитних материјала
  3. Логистика (слање и враћање материјала)
  4. Организација полагања испита
  5. Регуларност спровођења испита
  6. Оцењивање
  7. Обуке и подршка школама
  8. Информисање
  9. Евалуација

После уводног, пленарног дела, учесници су током поподневне радионице подељени у мешовите групе, које су чинили представници различитих институција. Свака од тих група је затим добила прилику да понуди идеје и напомене о два од девет делова процеса.

Своје усаглашене идеје и коментаре групе су затим евидентирале, а те записе су потом друге групе коментарисале. На тај начин је по више пута и из више углова размотрен сваки од делова процеса. О одређеним питањима је било и неслагања, а дискусија о њима је пружила могућност свима да изнесу своја запажања, напомене или искуства.

Други дан

Сутрадан су групе редом излагале закључке претходних разматрања свих девет корака у процесу. Тако су сви учесници дошли у прилику да чују шта су њихове колеге из других група сматрале за важно у овом контексту.

Било је разноврсних предлога око датума до ког је нужно унети пријаве за испите у информатички систем. Представници Центра за испите ЗВКОВ-а, који треба да преузму организацију читаве државне матуре, залагали су се да тај рок буде 30. септембар.

Чула су се и бројна мишљења да је то за ученике прерано и да им треба, после професионалне оријентације током првог полугодишта, оставити времена да се за матурске испите пријаве тек у зиму, мање од пола године пре полагања. Предложено је и да се остави могућност ученицима да се сами пријаве електронским путем, с тим да школе добију увид у те пријаве.

Још једна од крупних дилема односила се на полагање у великим салама, наспрам полагања у више учионица. Напоменуто је да се мора водити рачуна и о школама са издвојеним одељењима и да треба ускладити редослед кандидата са редоследом којим су уписани у школске евиденције.

Било је речи и о распоређивању дежурних наставника и супервизора, као и о организацији наставе осталих ученика током матурских тестирања, односно радних обавеза наставника и спољних сарадника, који такође могу бити укључени у процес.

Обезбеђивање пуне тајности материјала и регуларности испита током полагања су такође биле теме које су изазвале дужу дискусију.

У оквиру теме о обукама школа и припреми свих учесника, похваљене су обуке организоване у месецима који су претходили пилотирању. С обзиром да ће ускоро постојати и информатички систем за спровођење државне матуре, речено је да ће и за његово коришћење бити припремљене одговарајуће обуке.

Групе су се брзо сагласиле око свих потребних видова комуникације са школама, кандидатима, родитељима и другим заинтересованим. Није међутим било времена да се улази у детаље конкретне организације тог сложеног механизма. Потребне су додатне консултације о томе како ће се обезбедити регуларно информисање свих заинтересованих.

Учесници су се сложили да је евалуативна улога државне матуре веома важна и да треба свим заинтересованима – школама, факултетима, итд. –  дати приступ анонимизованим резултатима, јер ће то свима омогућити да побољшају рад.

Изнет је предлог да се организује стручни скуп на тему будућих извештаја за надлежне, односно за школе, на основу којих би могли да се дефинишу елементи образовних политика, односно повратне информације школама, како би се сви у свом домену унапређивали. Тренутно у систему није довољно развијен капацитет за такво вредновање, па би стручни скуп помогао да се ти драгоцени инструменти развију.

Закључци

Дводневна радионица је завршена пленарним заседањем ужег састава учесника, који су чинили представници Министарства, оба завода и стручњаци пројекта државне матуре.

Исходи радионице ће послужити томе да се прецизира и допуни акциони план увођења државне матуре, као и да сарадња различитих установа које су надлежне за одређене аспекте матуре, буде непосредна и ефикасна.

Фотографије са скупа погледајте у нашој галерији.