logo-white
EUzaTebe_logo
Државна матура за ученике са сметњама у развоју

Државна матура за ученике са сметњама у развоју

Јун 2021.

После спровођења првог пилотирања, имаћемо непосредније искуство и увид у изазове које на испитима имају ученици са инвалидитетом или сметњама у развоју. Све тешкоће са којима се у настави и при учењу они иначе срећу додатно се погоршавају у ситуацијама високе напетости, какве су испити.

Прилагођавање матуре за ученике са сметњама у развоју је озбиљан изазов за образовни систем. Треба ускладити главну тежњу националне матуре – једнаке услове за све ученике, ради праведности – са принципом да за неке ученике, управо ради праведности, ти услови не смеју да буду једнаки, већ олакшани.

Ова прилагођавања су још захтевнија у условима када је редовна настава измештена из школских учионица у дигиталне канале. Знамо да је и сама настава за ученике са сметњама у развоју изазов у условима ванредног стања. Поготово је тешко осмислити како да се омогући провера знања ових група ученика дигиталним путем.

Стога планирамо стручни скуп о овој теми, на који позивамо дефектологе, наставнике који у школама раде са овим ученицима, колеге из разних институција са искуствима из праксе, родитеље деце са сметњама у развоју и друге заинтересоване.

Организациони детаљи ће бити благовремено објављени, у зависности од развоја ситуације који је изазвала пандемија.