logo-white
EUzaTebe_logo
Државна матура: изазов за наставнике (округли сто)

Државна матура: изазов за наставнике (округли сто)

20. октобар 2022.

У сарадњи са Заводом за унапређивање квалитета образовања и васпитања, Пројекат државне матуре организовао је округли сто посвећен изазовима које државна матура ставља пред наставнике. На скупу се разговарало и о могућностима да се ови изазови превладају, кроз развој ефикасног система подршке.

Кроз пројектне активности је у протекле две године започето са припремама средњошколских наставника за увођење државне матуре. Те активности су, међутим, биле ограничене пројектним задацима, ресурсима, временским оквирима и изазовима рада у току пандемије.

На основу искустава из два пилотирања државне матуре, јасно је да постоји потреба за свеобухватним, системским радом на том пољу, који подразумева редовну и благовремену подршку за различите аспекте рада наставника. Плански приступ са јасно дефинисаним темама, корацима и временским оквирима сигурно би допринео томе да наставници буду мотивисани и оспособљени да подрже увођење државне матуре кроз наставну праксу.

Да би државна матура остварила свој пуни потенцијал, наставницима су неопходна нова знања и компетенције. На пример, њихов професионални развој би требало да обухвати и тему развијања испитне културе.

Мапирање ових изазова, са могућим системским решењима и планским приступом, један су од приоритетних задатака образовног система сада. Нека од могућих решења изнели су учесници скупа, кроз отворену и искрену дискусију и размену примера из њихових искустава.

Округли сто је одржан у четвртак, 20. октобра 2022. године, између 10 и 14 часова.